PROGRAM „KORPUS WSPARCIA SENIORÓW” NA ROK 2023

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostródzie /Miasto Ostróda zaprasza chętnych seniorów w wieku 65+ do udziału w Programie.

Realizacja działań ma na celu wsparcie w miejscu zamieszkania seniorów w wieku 65 lat i więcej, którzy mają problemy związane z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzących samodzielne gospodarstwo domowe lub mieszających z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającej opieki w codziennym funkcjonowaniu w zakresie odpowiadającym ich potrzebom.

Jest to program, w którym wykorzystywane są nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne w postaci teleopieki. MOPS w Ostródzie odpowiedzialny jest za rekrutację osób zamieszkujących na terenie Miasta Ostróda, którym rozdysponuje bransoletki życia, monitorujące aktualny stan zdrowia. W przypadku zagrożenia życia, wysyłają one sygnał do Centrum Zdalnej Opieki Medycznej, umożliwiający szybki kontakt z ratownikami oraz do opiekuna osoby starszej. Opaska wysyła także informację o lokalizacji Seniora.

Osoby zakwalifikowane do objęcia usługą teleopieki będą mogły korzystać z opasek do 31 grudnia 2023 roku.

Udział w Programie jest bezpłatny.

W ramach modułu II Programu, seniorom zostanie zapewniony dostęp do tzw. „opasek lub innych urządzeń bezpieczeństwa” wyposażonych w następujące funkcje:

  • Przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS
  • Detektor upadku
  • Czujnik zdjęcia opaski/urządzenia
  • Lokalizator GPS
  • Funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami
  • Funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe (puls i saturacja).

Przy rekrutacji w pierwszej kolejności będą brane pod uwagę osoby:

  • doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego;
  • ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności;
  • będące kombatantem i/lub ofiarą represji (zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 24 stycznia 1991r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego);
  • prowadzące jednoosobowe gospodarstwo domowe lub wspólne gospodarstwo domowe z inną osobą niesamodzielną lub z rodziną pod warunkiem, że wspólnie zamieszkujący dorośli członkowie rodziny to osoby pracujące.

Realizacja Programu będzie możliwa po otrzymaniu dofinansowania
i podpisaniu umowy z Wojewodą.

Ilość miejsc ograniczona!!!

Osoby chętne proszone są o wypełnienie załączonej deklaracji i złożenie w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie ul. Olsztyńska 2 do dnia 19 stycznia 2023 r. do godz. 15.00 w pok. nr  2 (na parterze), tel. 89 646 22 01.

Formularz deklaracji uczestnictwa w programie

Rozmiar czcionki
Kontrast