Dodatek osłonowy w MOPS Ostróda

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostródzie informuje, że od 10 stycznia 2022 r. można pobierać i składać wnioski na nowe świadczenie – dodatek osłonowy.

Wnioski można składać:

  • elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP,
  • tradycyjnie (papierowo) w biurze obsługi interesanta MOPS w Ostródzie – pokój nr 2 na parterze.

Formularz wniosku o dodatek osłonowy jest dostępny w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, na stronie internetowej Ośrodka. Znajdziesz go w LINKU.

Kompleksowe informacje na temat wsparcia znajdują się także na stronie internetowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

Wysokości dopłat w ramach dodatku osłonowego:

  • Jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400/500 zł* przy założeniu że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych,
  • Gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600/750 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
  • Gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł/1062,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
  • Gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł/ 1437,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.

Zasada złotówka za złotówkę

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Rozmiar czcionki
Kontrast