projekty – budżet Państwa

 • Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej edycja 2023

  Z radością informujemy, że w Gmina Miejska Ostróda po raz trzeci otrzymała dofinansowanie na realizację programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2023 I. Podstawa prawna Programu Podstawą prawną Programu jest art. 7  ust. 5 oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1787, z późn. zm.). Wartość dofinansowania: 144 805,32 zł Całkowita wartość projektu: 144 805,32 zł

 • PROGRAM „KORPUS WSPARCIA SENIORÓW” NA ROK 2023

  W ramach modułu II Programu, seniorom zostanie zapewniony dostęp do tzw. „opasek lub innych urządzeń bezpieczeństwa” wyposażonych w następujące funkcje: • Przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS • Detektor upadku • Czujnik zdjęcia opaski/urządzenia • Lokalizator GPS • Funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami • Funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe (puls i saturacja).

 • e-Senior w Klubie “Senior+” oraz w e-Senior w Dziennym Domu “Senior+”

  Nazwa projektu: e-Senior w Klubie Senior+ Kwota dotacji celowej wynosi 7 400,00 zł Zakup 2 laptopów z dotacji celowej na realizację zadania polegającego na doposażeniu stanowisk służących do podniesienia kompetencji…

 • „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” lub „Opieka wytchnieniowa”

  Osoby zainteresowane współpracą oraz chęcią udziału w Programie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” lub „Opieka wytchnieniowa” w 2023 roku,  prosimy zgłaszać się osobiście do siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie…

 • Program rozwoju Rodzinnych Domów Pomocy – edycja 2022

  Program rozwoju Rodzinnych Domów Pomocy – edycja 2022 Cele programu Strategicznym celem programu jest poprawa dostępności do usług opiekuńczychświadczonych w rodzinnych domach pomocy oraz rozwój tej formy wsparcia. Cele szczegółowe:…

Rozmiar czcionki
Kontrast