projekty – budżet Państwa

 • „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” lub „Opieka wytchnieniowa”

  Osoby zainteresowane współpracą oraz chęcią udziału w Programie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” lub „Opieka wytchnieniowa” w 2023 roku,  prosimy zgłaszać się osobiście do siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie…

 • Program rozwoju Rodzinnych Domów Pomocy – edycja 2022

  Program rozwoju Rodzinnych Domów Pomocy – edycja 2022 Cele programu Strategicznym celem programu jest poprawa dostępności do usług opiekuńczychświadczonych w rodzinnych domach pomocy oraz rozwój tej formy wsparcia. Cele szczegółowe:…

 • Realizujemy ponownie Program “Opieka 75+”

  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostródzie w roku 2022 realizuje już po raz trzeci Program Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka 75+”, który jest finansowany ze środków budżetu państwa.…

 • Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

  W tym roku wsparciem obejmiemy 4 osoby niepełnosprawne: 2 osoby ze stopniem niepełnosprawności znacznym sprzężonym; 1 osoba ze stopniem umiarkowanym; 1 dziecko do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności

 • „POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU”
  NA LATA 2019-2023

  Źródło finansowania: Program finansowany jest ze środków budżetu państwa w ramach dotacji celowej oraz środków gminy. Cel programu: Program „Posiłek w szkole i w domu” przewiduje m.in. wsparcie finansowe gmin…

Rozmiar czcionki
Kontrast