DANE KONTAKTOWE

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ W OSTRÓDZIE

ul. Olsztyńska 2
14-100 Ostróda

NIP: 7411480413
REGON: 004453164

tel.: +48 89 646 22 01
fax: +48 89 642 97 71
e-mail: mops@mops.ostroda.pl
wykaz numerów telefonów bezpośrednich do pracowników

SKŁADANIE WNIOSÓW:

GODZINY PRACY:
poniedziałek – piątek od godz. 700 do godz.15
00

INNE INFORMACJE:
W sprawie skarg i wniosków Dyrektor Ośrodka przyjmuje interesantów w każdą środę od godz.1300 do godz.1500

Rozmiar czcionki
Kontrast