OPIS NA FAKTURACH

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostródzie prosi o umieszczanie na fakturach/notach wystawianych na rzecz Ośrodka następujących danych:

Nabywca:
Gmina Miejska Ostróda
ul. Mickiewicza 24
14-100 Ostróda
NIP 741-209-06-54

Odbiorca:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostródzie
ul. Olsztyńska 2
14-100 Ostróda

Rozmiar czcionki
Kontrast