KADRA OŚRODKA

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie

Nazwisko i imię Nr telefonu Nr pokoju
Zielińska Katarzyna 89 642 97 65 102A

Zastępca Dyrektora
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie

Budynek ul. Henryka Sienkiewicza 15

Nazwisko i imię Nr telefonu Nr pokoju
Zarycińska Ewa 89 642 97 65 105

Nazwisko i imię Zakres pracy Nr telefonu Nr pokoju
Burlińska Katarzyna Główna Księgowa 89 6429770 209
Trzcińska Anna Starszy inspektor 89 6429761 207
Grendzińska Katarzyna

Starszy inspektor ds. księgowo-finansowych

89 6429768 203
Deska Malwina Pomoc administracyjno-biurowa 89 6429757 208
Jankiewicz Grażyna Starszy inspektor ds. księgowo-finansowych 89 6429757 208
Sągol Katarzyna Podinspektor 89 6429757 208

Nazwisko i imię Zakres pracy Nr telefonu Nr pokoju
Dudka Marta Kierownik Działu 89 642 97 59 107

Sekcja Realizacji Świadczeń Pomocy Społecznej i Sprawozdawczości

Nazwisko i imię Zakres pracy Nr telefonu Nr pokoju
Czarnacka Katarzyna

decyzje: zasiłki celowe, zasiłki celowe specjalne, zasiłki okresowe, dożywianie w szkołach, decyzje odmowne, placówki Senior+, środowiskowe domy samopomocy

89 642 97 72 104
 Syga Karolina domy pomocy społecznej, piecza zastępcza 89 642 97 72  104
Adamczyk Elżbieta
  1. zasiłki stałe, ubezpieczenia zdrowotne dot. zasiłków stałych i uczestników CIS, schroniska dla osób bezdomnych, wynagrodzenia dla opiekunów prawnych,  sporządzanie sprawozdań oraz zapotrzebowań z zakresu realizowania zadań pomocy społecznej, sporządzanie arkusza oceny zasobów pomocy społecznej
89 642 97 73 205
Adamczewska Klara usługi opiekuńcze, przekazanie spraw według właściwości, wydawanie decyzji potwierdzających prawo do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej, rozliczanie dożywiania w szkołach i przedszkolach 89 642 97 73 104

 

Budynek, ul. Sienkiewicza 15, I piętro
Nazwisko i imię Zakres pracy Nr telefonu Nr pokoju
Czarniecka Wioleta Aspirant Pracy Socjalnej 89 642 97 82 107
Nazwisko i imię Zakres pracy Nr telefonu Nr pokoju
Poprawska Katarzyna p.o.. Kierownik Działu 89 642 97 58 8

Sekcja Usług Społecznych

Nazwisko i imię Zakres pracy Nr telefonu Nr pokoju
Bociańska Iwona Rejon socjalny nr 05 89 642 97 62 14
Just Marta Rejon socjalny nr 03 89 642 97 76 13
Niedzielska Marzena Rejon socjalny nr 04 89 642 97 62 14
Rosiak Adriana Rejon socjalny nr 01 89 642 97 76 13
Sułowska Anna Rejon socjalny nr 02 89 642 97 62 14

Sekcja Pomocy Finansowej

Nazwisko i imię Zakres pracy Nr telefonu Nr pokoju
Burak Sylwia Rejon socjalny nr 03 89 642 97 63 4
Dzilińska Katarzyna Rejon socjalny nr 05 89 642 97 89 5
Gawryńska Marzena Rejon socjalny nr 02 89 642 97 63 6
Kalinowska Agnieszka Rejon socjalny nr 04 89 642 97 66 9
Nycz-Potomska Magdalena Rejon socjalny nr 01 89 642 97 63 4
Groszkowska Edyta Rejon socjalny nr 07 89 642 97 63 6
Sochoń Wojciech Rejon socjalny nr 08 89 642 97 89 5
Stanulewicz Ewa Rejon socjalny nr 06 89 642 97 56 10
Nazwisko i imię Zakres pracy Nr telefonu Nr pokoju
Kinga Zawadzka Kierownik Działu 89 642 97 50 110

 

Sekcja Funduszu Alimentacyjnego

Nazwisko i imię Zakres pracy Nr telefonu Nr pokoju
Graczyk Beata

Przyjmowanie wniosków i rozpatrywanie wniosków o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego

89 642 97 78 115
Frątczak-Włas Ewa

Zastępca Kierownika Działu,

prowadzenie postępowania wobec dłużników alimentacyjnych
89 642 97 81 115a

 

Sekcja Świadczeń Rodzinnych

Nazwisko i imię Zakres pracy Nr telefonu Nr pokoju

Solarz Weronika

Przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o przyznanie zasiłków rodzinnych, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych, zaświadczenia.
  

89 642 97 54

111

Grzeszczak Agnieszka

Przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o przyznanie zasiłków rodzinnych, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych oraz zasiłków dla opiekunów, świadczeń „Za życiem”, świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zaświadczenia.

89 642 97 53

113

Grafentin Elwira

Przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o przyznanie zasiłków rodzinnych, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych oraz zasiłków dla opiekunów, świadczeń „Za życiem”, zaświadczenia.

89 642 97 52

114

Sekcja Dodatków Mieszkaniowych i Pomocy Materialnej dla Uczniów

Nazwisko
i imię

Zakres pracy

Nr telefonu

Nr pokoju

Assas-Konecka Kamila

Dodatki mieszkaniowe, dodatek energetyczny,  pomoc materialna dla uczniów  

89 642 97 51

109

Tankielun Karolina

Dodatki mieszkaniowe, pomoc materialna dla uczniów  

89 642 97 51

109

 

Sekcja Innych Świadczeń

Nazwisko
i imię

Zakres pracy

Nr telefonu

Nr pokoju

Zaniewska Małgorzata

Przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o przyznanie dodatków węglowych, dla gospodarstw domowych, elektrycznych, refundacji VAT (tzw. dodatek gazowy), wniosków o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium RP w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy

89 642 97 53

113

 

 

Nazwisko i imię Zakres pracy Nr telefonu Nr pokoju
 

Biuro Obsługi Interesanta

przyjmowanie wniosków, wydawanie decyzji

89 646 22 01 2 (parter)
Ciosek Dorota Sekretariat, szkolenia, gospodarka
materiałami biurowymi,
wydawanie decyzji
z pomocy społecznej, wydawanie zaświadczeń
w zakresie pomocy społecznej
89 642 97 65 102 (I piętro)
Grendziński Andrzej Informatyk 89 642 97 69 007 A/B
Szymczyk Mariusz Inspektor 89 642 97 61 007 A/B

Nazwisko i imię

Zakres pracy

Nr telefonu

Nr pokoju

Szymczyk Iwona

Prowadzenie dokumentacji kadrowej

89 642 97 83

108

Budynek ul. Henryka Sienkiewicza 15, I piętro
Nazwisko i imię Zakres pracy Nr telefonu Nr pokoju
Just Adam Inspektor 89 642 97 75 103
Konczanin Małgorzata Psycholog    
Grandys Monika Referent 89 642 97 75 102
Michalak Paulina Referent 89 642 97 75 102

 

Psychologiczny Punkt Konsultacyjno – Informacyjny dla Młodzieży (psycholog – certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień).

Budynek ul. Henryka Sienkiewicza 15, I piętro
Nazwisko i imię Zakres pracy Nr telefonu Nr pokoju
Mariola Niedoba Psycholog 89 642 97 88 106
Elżbieta Rosiewicz Terapeuta 89 642 97 88 106
Katarzyna Guziewicz Konsultant ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie 89 642 97 88 106
Nazwisko i imię Numer telefonu Numer pokoju Dyżur
Bartosiak Agnieszka
89  642 97 79 7

środa, czwartek, piątek
od 8:00 do 11:00

Kotuszewska Ewa
89 642 97 79 7 poniedziałek, wtorek, piątek
od 8:00 do 11:00

po godz. 11:00 praca w terenie

Nazwisko i imię  
Zwolińska Krzysztofa ul. Sienkiewicza 15, II piętro
Pietrzyk Beata ul. Sienkiewicza 15, II piętro
Wajner Aleksandra ul. Sienkiewicza 15, II piętro
Rozmiar czcionki
Kontrast