KADRA OŚRODKA

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie

Nazwisko i imię Nr telefonu Nr pokoju
Zielińska Katarzyna 89 642 97 65 103

Zastępca Dyrektora
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie

Nazwisko i imię Nr telefonu Nr pokoju
Zarycińśka Ewa 89 642 97 65 102

Nazwisko i imię Zakres pracy Nr telefonu Nr pokoju
Burlińska Katarzyna Główna Księgowa 89 642 97 70 209
Trzcińska Anna Zastępca kierownika 89 642 97 68 208
Grendzińska Katarzyna

Starszy inspektor ds. księgowo-finansowych

89 642 97 68 208
Sągol Katarzyna Podinspektor 89 642 97 68 208

Kasa

Nazwisko i imię Zakres pracy Nr telefonu Nr pokoju
 Jankiewicz Grażyna

Starszy inspektor ds. księgowo-finansowych

Prowadzenie kasy
89 642 97 57 7A

Nazwisko i imię Zakres pracy Nr telefonu Nr pokoju
Dudka Marta Kierownik Działu 89 642 97 59 107
Rosiak Adriana Koordynator 89 642 97 58 8

Sekcja Pomocy Środowiskowej

Nazwisko i imię Zakres pracy Nr telefonu Nr pokoju
Bociańska Iwona Rejon socjalny nr 05 89 642 97 62 14
Burak Sylwia Rejon socjalny nr 16 89 642 97 63 4
Dołęgowski Ariel Rejon socjalny nr 01 89 642 97 89 1
Dzilińska Katarzyna Rejon socjalny nr 11 89 642 97 76 13
Gawryńska Marzena Rejon socjalny nr 02 89 642 97 63 6
Just Marta Rejon socjalny nr 03 89 642 97 76 13
Kalinowska Agnieszka Rejon socjalny nr 04 89 642 97 66 7
Kluczkowska-Begej Dorota Rejon socjalny nr 15 89 642 97 64 12
Krasowska Beata Rejon socjalny nr 12 89 642 97 56 5
Micewicz Katarzyna Rejon socjalny nr 06 89 642 97 87 12
Nycz Magdalena Rejon socjalny nr 07 89 642 97 63 4
Wiśniewska Izabela Rejon socjalny nr 13 89 642 97 62 14
Rosiak Adriana Rejon socjalny nr 16 89 642 97 58 8
Sochoń Wojciech Rejon socjalny nr 14 89 642 97 89 1
Stanulewicz Ewa Rejon socjalny nr 10 89 642 97 56 5
Sułowska Anna Rejon socjalny nr 09 89 642 97 66 7

Sekcja Realizacji Świadczeń Pomocy Społecznej i Sprawozdawczości

       
Nazwisko i imię Zakres pracy Nr telefonu Nr pokoju
 Syga Karolina Usługi opiekuńcze, domy pomocy społecznej, archiwum zakładowe, rozliczanie dożywiania w szkołach  89 642 97 72  104
Nyga Arletta zasiłki stałe, ubezpieczenia zdrowotne dot. zasiłków stałych i uczestników CIS, schroniska dla osób bezdomnych, placówki Senior+, środowiskowe domy samopomocy, wynagrodzenia dla opiekunów prawnych, rozliczanie dożywiania w szkołach, sporządzanie sprawozdań oraz zapotrzebowań z zakresu realizowania zadań pomocy społecznej, sporządzanie arkusza oceny zasobów pomocy społecznej 89 642 97 73 104
Sylwia Waśniewska przekazanie spraw według właściwości, wydawanie decyzji w sprawie ubezpieczenia zdrowotnego, realizacja projektów 89 642 97 77 104
Nazwisko i imię Zakres pracy Nr telefonu Nr pokoju
Kastrau Aneta Kierownik Działu 89 642 97 50 111

Sekcja Funduszu Alimentacyjnego

Nazwisko i imię Zakres pracy Nr telefonu Nr pokoju
Graczyk Beata Przyjmowanie wniosków i rozpatrywanie wniosków o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego 89 642 97 78 115
Frątczak-Włas Ewa Prowadzenie postępowania wobec dłużników alimentacyjnych 89 642 97 81 115a

Sekcja Świadczeń Rodzinnych

Nazwisko i imię Zakres pracy Nr telefonu Nr pokoju
Pukszta Karolina

Przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o przyznanie zasiłków rodzinnych, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych oraz zasiłków dla opiekunów

Przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o przyznanie świadczenia wychowawczego, zaświadczenia


  
89 642 97 54 111
Solarz Weronika

Przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o przyznanie zasiłków rodzinnych, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych oraz zasiłków dla opiekunów

Przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o przyznanie świadczenia wychowawczego, zaświadczenia

89 642 97 61 112
Rodzik Ewelina

Przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o przyznanie zasiłków rodzinnych, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych oraz zasiłków dla opiekunów

Przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o przyznanie świadczenia wychowawczego, zaświadczenia

89 642 97 53 113
 

Przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o przyznanie zasiłków rodzinnych, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych oraz zasiłków dla opiekunów

Przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o przyznanie świadczenia wychowawczego, zaświadczenia

 
   
 

Przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o przyznanie zasiłków rodzinnych, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych oraz zasiłków dla opiekunów

Przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o przyznanie świadczenia wychowawczego, zaświadczenia

   
 

Przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o przyznanie zasiłków rodzinnych, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych oraz zasiłków dla opiekunów

Przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o przyznanie świadczenia wychowawczego, zaświadczenia

 
   

 

Nazwisko i imię Zakres pracy Nr telefonu Nr pokoju
 

Biuro Obsługi Interesanta

przyjmowanie wniosków, wydawanie decyzji

89 646 22 01 105
Ciosek Dorota Sekretariat, szkolenia, gospodarka
materiałami biurowymi,
wydawanie decyzji
z pomocy społecznej, wydawanie zaświadczeń
w zakresie pomocy społecznej
89 642 97 65 105

 

Nazwisko i imię Zakres pracy Nr telefonu Nr pokoju
Assas-Konecka Kamila Dodatki mieszkaniowe, dodatek energetyczny Pomoc materialna dla uczniów 89 642 97 51 109
Tankielun Karolina Pomoc materialna dla uczniów 89 642 97 83 108

 

Nazwisko i imię Zakres pracy Nr telefonu Nr pokoju
Just Adam Inspektor 89 642 97 75 205
Konczanin Małgorzata Psycholog 89 642 97 75 204
Kołdys Monika (zastępstwo za Paulinę Zagrajek) Referent 89 642 97 75 204

Punkt Konsultacyjny (psycholog, terapeuta,konsultant ds. ppwr)

Nazwisko i imię Zakres pracy Nr telefonu Nr pokoju
Mariola Niedoba Psycholog 89 642 97 88 207
Elżbieta Rosiewicz Terapeuta 89 642 97 88 207
Katarzyna Guziewicz Konsultant ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie 89 642 97 88 207
Nazwisko i imię Numer telefonu Numer pokoju
Bartosiak Agnieszka
89  642 97 79 9
Kotuszewska Ewa
89 642 97 79 9

 

Rozmiar czcionki
Kontrast