KADRA OŚRODKA

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie

Nazwisko i imię Nr telefonu Nr pokoju
Zielińska Katarzyna 89 642 97 65 102A

Zastępca Dyrektora
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie

Nazwisko i imię Nr telefonu Nr pokoju
Zarycińska Ewa 89 642 97 65 102

Nazwisko i imię Zakres pracy Nr telefonu Nr pokoju
Burlińska Katarzyna Główna Księgowa 89 6429770 209
Trzcińska Anna Zastępca kierownika 89 6429768 208
Grendzińska Katarzyna

Starszy inspektor ds. księgowo-finansowych

89 6429768 203
Deska Malwina Pomoc administracyjno-biurowa 89 6429757 208
Jankiewicz Grażyna Starszy inspektor ds. księgowo-finansowych 89 6429757 208
Sągol Katarzyna Podinspektor 89 6429757 208

Nazwisko i imię Zakres pracy Nr telefonu Nr pokoju
Dudka Marta Kierownik Działu 89 642 97 59 107
Rosiak Adriana Koordynator 89 642 97 58 8

Sekcja Pomocy Środowiskowej

Nazwisko i imię Zakres pracy Nr telefonu Nr pokoju
Bociańska Iwona Rejon socjalny nr 05 89 642 97 62 14
Burak Sylwia Rejon socjalny nr 16 89 642 97 63 4
Dołęgowski Ariel Rejon socjalny nr 01 89 642 97 89 5
Dzilińska Katarzyna Rejon socjalny nr 11 89 642 97 76 13
Gawryńska Marzena Rejon socjalny nr 02 89 642 97 63 6
Just Marta Rejon socjalny nr 03 89 642 97 76 13
Kalinowska Agnieszka Rejon socjalny nr 04 89 642 97 66 9
Kluczkowska-Begej Dorota Rejon socjalny nr 15 89 642 97 64 12
  Rejon socjalny nr 12 89 642 97 56 9
  Rejon socjalny nr 06 89 642 97 87 12
Nycz-Potomska Magdalena Rejon socjalny nr 07 89 642 97 63 4
Poprawska Katarzyna Rejon socjalny nr 13 89 642 97 62 14
Groszkowska Edyta Rejon socjalny nr 08 89 642 97 63 6
Sochoń Wojciech Rejon socjalny nr 14 89 642 97 89 5
Stanulewicz Ewa Rejon socjalny nr 10 89 642 97 56 10
Sułowska Anna Rejon socjalny nr 09 89 642 97 66 9

Sekcja Realizacji Świadczeń Pomocy Społecznej i Sprawozdawczości

Nazwisko i imię Zakres pracy Nr telefonu Nr pokoju
Czarnacka Katarzyna

decyzje: zasiłki celowe, zasiłki celowe specjalne, zasiłki okresowe, dożywianie w szkołach, decyzje odmowne, placówki Senior+, środowiskowe domy samopomocy

89 642 97 72 104
 Syga Karolina domy pomocy społecznej, piecza zastępcza 89 642 97 72  104
Adamczyk Elżbieta
  1. zasiłki stałe, ubezpieczenia zdrowotne dot. zasiłków stałych i uczestników CIS, schroniska dla osób bezdomnych, wynagrodzenia dla opiekunów prawnych,  sporządzanie sprawozdań oraz zapotrzebowań z zakresu realizowania zadań pomocy społecznej, sporządzanie arkusza oceny zasobów pomocy społecznej
89 642 97 73 104
Adamczewska Klara usługi opiekuńcze, przekazanie spraw według właściwości, wydawanie decyzji potwierdzających prawo do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej, rozliczanie dożywiania w szkołach i przedszkolach 89 642 97 73 104
Nazwisko i imię Zakres pracy Nr telefonu Nr pokoju
Czarniecka Wioleta Aspirant Pracy Socjalnej 89 642 97 82 106
Nazwisko i imię Zakres pracy Nr telefonu Nr pokoju
Kinga Zawadzka Kierownik Działu 89 642 97 50 110

 

Sekcja Funduszu Alimentacyjnego

Nazwisko i imię Zakres pracy Nr telefonu Nr pokoju
Graczyk Beata Przyjmowanie wniosków i rozpatrywanie wniosków o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego 89 642 97 78 115
Frątczak-Włas Ewa Prowadzenie postępowania wobec dłużników alimentacyjnych 89 642 97 81 115a

 

Sekcja Świadczeń Rodzinnych

Nazwisko i imię Zakres pracy Nr telefonu Nr pokoju
Solarz Weronika Przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o przyznanie zasiłków rodzinnych, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych, zaświadczenia.
  
89 642 97 54 111
Gonera Anna Przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o przyznanie dodatków osłonowych, wniosków o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium RP w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy 89 642 97 60 112
Sadowska Magdalena Przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o przyznanie dodatków osłonowych, wniosków o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium RP w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy 89 642 97 60 112
Grzeszczak Agnieszka Przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o przyznanie zasiłków rodzinnych, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych oraz zasiłków dla opiekunów, zaświadczenia. 89 642 97 53 113
Grafentin Elwira Przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o przyznanie zasiłków rodzinnych, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych oraz zasiłków dla opiekunów, świadczeń „Za życiem”, zaświadczenia. 89 642 97 52 114

 

Nazwisko i imię Zakres pracy Nr telefonu Nr pokoju
 

Biuro Obsługi Interesanta

przyjmowanie wniosków, wydawanie decyzji

89 646 22 01 2 (parter)
Ciosek Dorota Sekretariat, szkolenia, gospodarka
materiałami biurowymi,
wydawanie decyzji
z pomocy społecznej, wydawanie zaświadczeń
w zakresie pomocy społecznej
89 642 97 65 102 (I piętro)
Grendziński Andrzej Informatyk 89 642 97 69 007 A/B
Szymczyk Mariusz Inspektor 89 642 97 61 007 A/B

Nazwisko i imię

Zakres pracy

Nr telefonu

Nr pokoju

Assas-Konecka Kamila

Dodatki mieszkaniowe, dodatek energetyczny Pomoc materialna dla uczniów

89 642 97 51

109

Tankielun Karolina

Pomoc materialna dla uczniów

89 642 97 51

109

Nazwisko i imię

Zakres pracy

Nr telefonu

Nr pokoju

Szymczyk Iwona

Prowadzenie dokumentacji kadrowej

89 642 97 83

108

 

Nazwisko i imię Zakres pracy Nr telefonu Nr pokoju
Just Adam Inspektor 89 642 97 75 205
Konczanin Małgorzata Psycholog 89 642 97 75 204
Grandys Monika Referent 89 642 97 75 204

 

Psychologiczny Punkt Konsultacyjno – Informacyjny dla Młodzieży (psycholog – certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień).

Nazwisko i imię Zakres pracy Nr telefonu Nr pokoju
Mariola Niedoba Psycholog 89 642 97 88 207
Elżbieta Rosiewicz Terapeuta 89 642 97 88 207
Katarzyna Guziewicz Konsultant ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie 89 642 97 88 207
Nazwisko i imię Numer telefonu Numer pokoju Dyżur
Bartosiak Agnieszka
89  642 97 79 7

środa, czwartek, piątek
od 8:00 do 11:00

Kotuszewska Ewa
89 642 97 79 7 poniedziałek, wtorek, piątek
od 8:00 do 11:00

po godz. 11:00 praca w terenie

Nazwisko i imię  
Zwolińska Krzysztofa ul. Sienkiewicza 15, II piętro
Pietrzyk Beata ul. Sienkiewicza 15, II piętro
Wajner Aleksandra ul. Sienkiewicza 15, II piętro
Rozmiar czcionki
Kontrast