KADRA OŚRODKA

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w
Ostródzie
struktura organizacyjna – stanowisko – kontakt

DYREKTOR
budynek: ul. Olsztyńska 2

 

Ewa Zarycińska

89 642 97 65 

p. 102

W sprawie skarg i wniosków Dyrektor
Ośrodka przyjmuje interesantów
w każdą środę od godz.1300 do godz.1500

DZIAŁ
FINANSOWO-KSIĘGOWY

Główna Księgowa

Katarzyna Burlińska

89 642 97 70

p. 209

SEKCJA FINANSOWO-KSIĘGOWA

Starszy Inspektor

Anna Trzcińska

 

p. 207

Pomoc Administracyjna Biurowa

Malwina Deska

89 642 97 57

p. 208

Starszy Inspektor

Grażyna Jankiewicz

89 642 97 57

p. 208

Inspektor

Katarzyna Sągol

89 642 97 57

p. 208

SEKCJA PŁAC

Starszy Inspektor
ds. Księgowo-Finansowych

Katarzyna Grendzińska

89 642 97 68

p. 203

DZIAŁ
WSPARCIA RODZINY


p.o. Kierownika


Iwona Bociańska


89 642 97 58

p. 8

 

Starszy Specjalista Pracy Socjalnej

Marta Just

89 642 97 76

p. 13

Starszy Specjalista Pracy Socjalnej

Adriana Rosiak

89 642 97 76

p. 13

Starszy Specjalista Pracy Socjalnej

Iwona Bociańska

89 642 97 58

p. 8

Pracownik Socjalny

Marzena Niedzielska

89 642 97 62

p. 14

Starszy Specjalista Pracy Socjalnej

Anna Sułowska

89 642 97 62

p. 14

Pracownik Socjalny

Sylwia Burak

89 642 97 63

p. 4

Starszy Pracownik Socjalny

Magdalena Nycz-Potomska

89 642 97 63

p. 4

Pracownik Socjalny

Katarzyna Dzilińska

89 642 97 89

p. 5

Pracownik Socjalny

Daria Kropidłowska

89 642 97 89

p. 5

Starszy Pracownik Socjalny

Marzena Gawryńska

89 642 97 56

p. 10

Starszy Specjalista Pracy Socjalnej

Edyta Groszkowska

89 642 97 87

p. 6

Pracownik Socjalny

Agnieszka Kalinowska

89 642 97 66

p. 9

Pracownik Socjalny

Anna Wieczorek

89 642 97 66

p. 9

Starszy Specjalista Pracy Socjalnej

Ewa Stanulewicz

89 642 97 87

p. 6

Starszy Specjalista Pracy Socjalnej

Dorota Kluczkowska-Begej

89 642 97 64

p. 12

Starszy Specjalista Pracy Socjalnej

Wojciech Sochoń

89 642 97 64

p. 12

ZESPÓŁ ASYSTY RODZINNEJ

Asystent Rodziny

Emilia Bryńska

89 642 97 79

p. 7

Asystent Rodziny

Ewa Kotuszewska

89 642 97 79

 

Asystent Rodziny

Marta Śliziewicz

89 642 97 79

p. 7

DZIAŁ REALIZACJI POMOCY I SPRAWOZDAWCZOŚCI

Kierownik

Marta Dudka

89 642 97 59

p. 107

SEKCJA REALIZACJI
ŚWIADCZEŃ Z POMOCY SPOŁECZNEJ

Starszy Referent

Klara Adamczewska

89 642 97 73

p. 205

Podinspektor

Małgorzata Zaniewska

89 642 97 73

p. 205

Podinspektor

Katarzyna Czarnacka

89 642 97 73

p. 204a

DZIAŁ
ŚWIADCZEŃ

Kierownik

Kinga Zawadzka

89 642 97 50

p. 110

SEKCJA ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

Podinspektor

Elwira Grafentin

89 642 97 52

p. 114

Starszy Referent

Agnieszka Grzeszczak

89 642 97 53

p. 113

Inspektor

Weronika Solarz

89 642 97 54

p. 111

SEKCJA FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

Zastępca Kierownika
Działu Świadczeń

Ewa Frątczak-Włas

89 642 97 81

p. 115a

Specjalista

Beata Graczyk

89 642 97 78

p. 115

SEKCJA DODATKÓW MIESZKANIOWYCH I POMOCY
MATERIALNEJ DLA UCZNIÓW

Starszy Inspektor

Kamila Assas-Konecka

89 642 97 72

p. 104

Starszy Inspektor

Karolina Tankielun

89 642 97 72

p. 104

DZIAŁ
ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY

Kierownik

Dorota Ciosek

89 642 97 51

p. 109

SEKCJA ADMINISTRACYJNA

Pomoc Administracyjna Biurowa

Dorota Świderska

89 646 22 01

p. 2

SEKCJA GOSPODARCZA

Kierowca

Robert Żebrowski

 

 p. 7a

Robotnik Gospodarczy

Marzena Łęgowska

 

 

Robotnik Gospodarczy

Anita Balewska

 

 

SEKCJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Starszy Inspektor

Arletta Potorska

89 642 97 61

p. 106

ZESPÓŁ IT

Starszy Informatyk

Andrzej Grendziński

89 642 97 69

p. 7a/b

DZIAŁ
PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ I PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY DOMOWEJ

Kierownik

Adam Just

89 642 97 77

p. 103 

SEKCJA PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ I
PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY DOMOWEJ
ul. Henryka Sienkiewicza 15

Referent

Monika Grandys

89 642 97 75

p. 102

Inspektor

Paulina Michalak

89 642 97 75

p. 102

Starszy Inspektor

Karolina Syga

89 64297 88

p. 102A

PUNKT INFORMACYJNO-KONSULTACYJNY
ul. Henryka Sienkiewicza 15

Psycholog

Mariola Niedoba

w godz. dyżuru
89 642 97 88

p.106

Pedagog, konsultant ds. przeciwdziałania
przemocy w rodzinie

Katarzyna Guziewicz

w godz. dyżuru
89 642 97 88

p.106

Pedagog, certyfikowany specjalista
psychoterapii uzależnień

Elżbieta Rosiewicz

w godz. dyżuru
89 642 97 88

p.106

Psycholog

Maciej Gęca

w godz. dyżuru
89 642 97 88

p.106

PUNKT INFORMACYJNO-KONSULTACYJNY
ul. Olsztyńska 2

Prawnik

Waldemar Baranowski

w godz. dyżuru
89 642 97 65

p.105

ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA „STACYJKOWO”
(PLACÓWKA WSPARCIA DZIENNEGO) tel. 517 254 237
ul. Juliusza Słowackiego 13

Psycholog

Małgorzata Konczanin

 

 

Wychowawca

Joanna Krasodomska

 

 

SEKCJA WSPARCIA OSÓB W KRYZYSIE
BEZDOMNOŚCI (NOCLEGOWNIA) tel. 798 386 470
ul. Henryka Sienkiewicza 15

SEKCJA USŁUG
OPIEKUŃCZYCH
ul. Henryka Sienkiewicza 15

Referent

Wioleta Czarniecka

89 642 97 82

p. 107

Młodszy Opiekun

Ewa Adamska

 

 

Młodszy Opiekun

Ewa Bawolska

 

 

Młodszy Opiekun

Beata Brdak

 

 

Młodszy Opiekun

Janina Chrunik

 

 

Młodszy Opiekun

Iwona Danilewicz

 

 

Młodszy Opiekun

Sylwia Górecka

 

 

Młodszy Opiekun

Zofia Iłkiewicz

 

 

Młodszy Opiekun

Celina Klimaszewska

 

 

Młodszy Opiekun

Edyta Kopaczewska

 

 

Młodszy Opiekun

Adriana Kordalska

 

 

Młodszy Opiekun

Barbara Kowalczyk

 

 

Młodszy Opiekun

Jolanta Kulkowska

 

 

Młodszy Opiekun

Katarzyna Kuratczyk

 

 

Młodszy Opiekun

Patrycja Kwiatkowska

 

 

Młodszy Opiekun

Marta Lipka

 

 

Młodszy Opiekun

Iwona Panecka

 

 

Młodszy Opiekun

Beata Pijanowska

 

 

Młodszy Opiekun

Małgorzata Rydel

 

 

Młodszy Opiekun

Monika Szczepańska

 

 

Młodszy Opiekun

Aleksandra Świłło

 

 

Młodszy Opiekun

Renata Wollin

 

 

DZIENNY DOM „SENIOR+” oraz KLUB
„SENIOR+” tel. 500 358 926
ul. Henryka Sienkiewicza 15

Kierownik /
Instruktor Terapii Zajęciowej

Krzysztofa Zwolińska

 

 

Opiekun

Joanna Chrostek

 

 

Opiekun

Aleksandra Wajner

 

 

Opiekun

Beata Pietrzyk

 

 

STANOWISKO
DS. KADR

Inspektor

Iwona Szymczyk

89 642 97 83

p. 108

SEKCJA
PROGRAMÓW I PROJEKTÓW

Inspektor

Sylwia Waśniewska

89 642 97 60

p. 204

 

 

Rozmiar czcionki
Kontrast