ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

Elektroniczna skrzynka podawcza na platformie ePUAP:

Funkcja Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) realizowana jest przez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Adres ESP Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznejw Ostródzie na ePUAP:

/cuco9w731c/SkrytkaESP

W celu skorzystania z ESP niezbędne jest posiadanie indywidualnego konta na platformie ePUAP oraz elektronicznego certyfikatu kwalifikowanego lub profilu zaufanego na ePUAP, które umożliwią podpisanie przesyłanego dokumentu.

Pismo ogólne można wysłać po zalogowaniu się na ePUAP, klikając na link poniżej, przekierowujący do formularza pisma ogólnego:

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA (ESP)

Po przejściu do formularza należy wybrać podmiot, do którego ma zostać wysłane pismo, wpisując w pole “Ustaw/zmień adresata” minimum 3 znaki nazwy podmiotu. Poniżej pokaże się lista podmiotów, których nazwa jest zgodna z wpisem w polu. Należy wybrać:

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W OSTRÓDZIE

Do pisma ogólnego można dołączyć załączniki. Akceptowalne formaty załączników to: .7z, .avi, .CAdES, .css, .csv, .dgn, .doc, .docx, .dwf, .dwg, .dxf, .geotiff, .gif, .gml, .gz, .gzip, .html, .jp2, .jpeg, .jpg, .m4a, .mp3, .mp4, .mpeg, .mpeg4, .mpg, .odp, .ods, .odt, .ogg, .ogv, .ott, .PAdES, .pdf, .png, .ppt, .pptx, .rng, .rtf, .svg, .tar, .tif, .tiff, .tls, .txt, .wav, .XAdES, .xhtml, .xls, .xlsx, .xml, .XMLenc, .XMLsig, .xps, .xsd, .xsl, .xslt, .zip

Rozmiar wszystkich załączników: maksimum 150 MB.

UPO – Urzędowe Poświadczenie Odbioru zostaje wystawione po wysłaniu dokumentów podpisanych profilem zaufanym ePUAP lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Poświadczenie zostanie przesłane na adres e-mail nadawcy, wskazany podczas rejestracji bezpłatnego konta na platformie ePUAP. Poświadczenie zawierać będzie pełną nazwę Urzędu, datę i czas doręczenia dokumentu oraz datę i czas wytworzenia Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

Rozmiar czcionki
Kontrast