Dodatek węglowy w MOPS Ostróda

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostródzie informuje, że od 17 sierpnia 2022 r. można pobierać i składać wnioski na nowe świadczenie – dodatek węglowy.

Wnioski można składać:

  • elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP,
  • tradycyjnie (papierowo) w biurze obsługi interesanta MOPS w Ostródzie – pokój nr 2 na parterze.

Formularz wniosku o dodatek węglowy jest dostępny w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, na stronie internetowej Ośrodka. Znajdziesz go w LINKU.

Kompleksowe informacje na temat wsparcia znajdują się także na stronie internetowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

Realizatorem zadania w Gminie Miejskiej Ostróda został Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Szczegółowe informacje dotyczące terminów i sposobów składania wniosków oraz wzór wniosku będą dostępne na stronach internetowych Urzędu Miasta Ostróda oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie

Podstawowe informacje o dodatku węglowym zawarte w ustawie:

Komu będzie przysługiwał?

Dodatek węglowy – jako wsparcie w związku z rosnącymi cenami na rynku energii – będzie przysługiwał gospodarstwu domowemu, w którym głównym źródłem ogrzewania jest:

  • kocioł na paliwo stałe,
  • kominek,
  • koza,
  • ogrzewacz powietrza,
  • trzon kuchenny,
  • piecokuchnia,
  • kuchnia węglowa,
  • piec kaflowy na paliwo stałe

o ile są zasilane paliwami stałymi. Przez paliwa stałe rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego.

Warunek konieczny:
Warunkiem koniecznym do uzyskania dodatku węglowego będzie uzyskanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

Komu nie będzie przysługiwał?

Dodatek węglowy nie będzie przysługiwał gospodarstwu domowemu, które skorzystało z wcześniejszego mechanizmu wsparcia, jaki został przewidziany w ustawie z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. poz. 1477), tj. zakupu węgla po cenie 996,60 zł brutto za tonę. Wniosek o dodatek węglowy składa jedna osoba z danego gospodarstwa domowego.

Kwota dodatku:
Dodatek węglowy będzie wynosił 3000 zł i będzie przyznawany jednorazowo.

Ostateczny termin składania wniosków:
Termin na składanie wniosków o wypłatę dodatku węglowego upływa 30 listopada 2022 r. Wnioski o wypłatę dodatku węglowego złożone po dniu 30 listopada 2022 r. gmina pozostawi bez rozpoznania

Czy wniosek o dodatek węglowy można złożyć przez ePUAP?

W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku węglowego za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Wzór wniosku:
Ministerstwo Klimatu i Środowiska opublikowało rozporządzenie z wzorem wniosku o wypłatę dodatku węglowego.

Link do formularza wzoru na dodatek węglowy

Rozmiar czcionki
Kontrast