Dodatek osłonowy w MOPS Ostróda – 2024

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostródzie informuje, że od 17 stycznia 2024 r. można pobierać i składać wnioski na dodatek osłonowy za okres od 01.01.2024 r. do 30.06.2024 r.

Wnioski można składać:

  • elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP,
  • tradycyjnie (papierowo) w biurze obsługi interesanta MOPS w Ostródzie – pokój nr 2 na parterze.

w nieprzekraczalnym terminie do 30 kwietnia 2024 r. (wnioski złożone po tej dacie pozostaną bez rozpatrzenia).

Wniosek składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania.

W przypadku, gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego złoży więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznany będzie wnioskodawcy, który złoży wniosek jako pierwszy.

Jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

Formularz wniosku o dodatek osłonowy będzie dostępny w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej – pokój nr 2 oraz na stronie internetowej Ośrodka. Znajdziesz go w LINKU.

Wysokości dopłat w ramach dodatku osłonowego:

  • jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 228,80 zł / 286,00 zł* przy założeniu że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych,
  • gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 343,20 zł / 429,00 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
  • gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 486,20 zł / 607,75 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
  • gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 657,80 zł / 822,25 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.

* dodatek podwyższony przysługuje gospodarstwom domowym, które zgłosiły główne źródło ogrzewania zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Zasada złotówka za złotówkę

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20,00 zł

Rozmiar czcionki
Kontrast