Dodatek Osłonowy

Wszelkie artykuły w sprawie Dodatku Osłonowego

  • Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego

    Przypominamy, że wnioski o wypłatę dodatku osłonowego należy składać do dnia 31 października 2022 r.  Wnioski złożone po dniu 31 października 2022 r. pozostaną bez rozpoznania (decyduje data wpływu wniosku do…

  • Logo Dodatek Osłonowy

    Dodatek osłonowy w MOPS Ostróda

    Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostródzie informuje, że od 10 stycznia 2022 r. można pobierać i składać wnioski na nowe świadczenie - dodatek osłonowy.

Rozmiar czcionki
Kontrast