Ogłoszenia

 • Kampania “Biała Wstążka”

  Kampania „Biała Wstążka” to największa na świecie prowadzona w ponad 60 krajach świata międzynarodowa kampania społeczna skierowana do mężczyzn, mająca na celu walkę z przemocą wobec kobiet. Idea wywodzi się z…

 • ZAPROSZENIE NA SEMINARIUM SZKOLENIOWE

              Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostródzie, Dział Profilaktyki Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie informuje, że w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii…

 • FASD to niepełnosprawność

  Zaburzenia ze spektrum FASD to nie tylko „opóźnienie rozwoju” bądź „nieharmonijny rozwój”.FASD jest niepełnosprawnością złożoną, która uniemożliwia samodzielne życie w obszarze społecznym, emocjonalnym i poznawczym.Brak wiedzy wśród specjalistów, rodziców i…

 • ŚWIATOWY DZIEŃ SENIORA

  22.11.2023 w Dziennym Domu Senior+ i Klubie Senior + uczestnicy świętowali Światowy Dzień Seniora. Seniorzy powitali : I Zastępcę Burmistrza pana Zenona Kastrau i panią Katarzynę Burlińską, która reprezentowała panią…

Rozmiar czcionki
Kontrast