Ogłoszenia

 • Zarządzenia

  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostródzie – Dział Profilaktyki Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie ogłosił konkurs. Konkurs dotyczy realizacji w 2022 roku zadań z Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów…

 • Ruszyła szkoła! … “SZKOŁA DLA RODZICÓW”

  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostródzie – Dział Profilaktyki Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie ogłasza nabór uczestników do programu: „SZKOŁA DLA RODZICÓW” – warsztaty udoskonalające metody wychowawcze i relacje z dzieckiem.

 • Zarządzenia

  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostródzie – Dział Profilaktyki Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie ogłosił konkurs. Konkurs dotyczy realizacji w 2022 roku zadań z Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów…

 • Zarządzenia

  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostródzie – Dział Profilaktyki Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie ogłosił konkurs. Konkurs dotyczy realizacji w 2022 roku zadań z Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów…

 • Warsztaty dla nauczycieli klas II – V (14 godzin dydaktycznych).

  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostródzie ogłasza nabór do udziału w szkoleniu dla realizatorów programu profilaktycznego z zakresu profilaktyki uniwersalnej  i promocji zdrowia pt. „Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej” - warsztaty dla nauczycieli klas II - V (14 godzin dydaktycznych).

Rozmiar czcionki
Kontrast