Zapoznaj się ze Strategią. Wypełnij ankietę. Wzmocnisz efektywność realizacji usług społecznych w Gminie Miejskiej Ostróda.

W związku z przystąpieniem przez MOPS w Ostródzie do ewaluacji śródokresowej realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Ostróda na lata 2019-2025 zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie ankiety link poniżej:

Link do ankiety przygotowanej na platformie docs.google

termin wypełnienia do 8 lipca 2022 r.

Link do Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Ostróda na lata 2019-2025

Rozmiar czcionki
Kontrast