Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego

Przypominamy, że wnioski o wypłatę dodatku osłonowego należy składać do dnia 31 października 2022 r.  Wnioski złożone po dniu 31 października 2022 r. pozostaną bez rozpoznania (decyduje data wpływu wniosku do MOPS w Ostródzie).

Jednocześnie informujemy, że rozpatrując wniosek o przyznanie dodatku osłonowego złożony w okresie od dnia 1 sierpnia 2022 r. do dnia 31 października 2022 r. i ustalając prawo do tego dodatku bierze się pod uwagę przeciętny miesięczny dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych z roku 2021.

Jednocześnie przypominamy, że ubieganie się o podwyższoną kwotę dodatku osłonowego jest możliwe tylko w przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, zgłoszone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Rozmiar czcionki
Kontrast