Szkolenie z procedury “Niebieskie Karty”

W dniu 19 stycznia 2024 roku Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Ostródzie – Dział Profilaktyki Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy Domowej, zorganizował szkolenie, którego uczestnikami byli pracownicy socjalni.  

Szkolenie obejmowało zakres zmian wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej, które weszły w życie 22 czerwca 2023 roku.

Szkolenie pt. Działania grupy diagnostyczno – pomocowej w oparciu o zmiany w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy domowej. Zadania pracownika socjalnego  w sprawie procedury „Niebieskie Karty“ w oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 września 2023r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty“ oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta“.

Realizacja zadanie w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Ostróda na lata 2022 – 2025  oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2022- 2024

Rozmiar czcionki
Kontrast