Realizacja programu profilaktycznego „Debata” w ostródzkich szkołach podstawowych.

Od 2 stycznia 2024 roku ruszyła pierwsza edycja rekomendowanego programu profilaktycznego z zakresu profilaktyki alkoholowej „Debata”. W pierwszej edycji zaplanowano realizację 20 programów. Zajęciami objęci są uczniowie klas VI – VII. Program prowadzi Pani Elżbieta Górecka.

ZAŁOŻENIA I CELE PROGRAMU

Celem ogólnym programu jest wzmocnienie postaw pro-abstynenckich u nastolatków stojących przed progiem inicjacji alkoholowej. 

Cele szczegółowe:

  • wzrost wiedzy o możliwościach rozwoju bez używania substancji psychoaktywnych i zmiana błędnych przekonań normatywnych (pro-alkoholowych norm środowiskowych),
  • klaryfikacja wartości w kierunku promocji zdrowego stylu życia,
  • wzmocnienie tendencji do podejmowani abstynencji w sytuacji nacisków środowiskowych –  osłabienie siły presji rówieśniczej i ze strony środowiska dorosłych – rodziców i nauczycieli.

W programie wykorzystane są następujące strategie profilaktyczne:

  • kształtowanie i wzmacnianie norm przeciwnych piciu alkoholu przez dzieci i młodzież,
  • konfrontowania cenionych wartości z ryzykownymi zachowaniami,
  • przekazywanie wiedzy na temat konsekwencji zachowań,
  • „osobiste postanowienie” (bez finalizacji w toku zajęć). 

Ponadto program nawiązuje do teorii reaktancji (teorii oporu psychologicznego), by uwzględnić Opis programu.

Realizacja programu, który ma charakter „krótkiej interwencji profilaktycznej w grupie” odbywa się z udziałem jednej  lub dwóch osób prowadzących i trwa w jednej klasie 3 godziny. Standardowo dąży się do objęcia spotkaniami wszystkich klas danego poziomu, optymalnie klasy V i VI, gdyż większość uczniów w tym wieku jest przed inicjacją alkoholową. Nauczyciele (zwłaszcza wychowawcy klas) są obecni na zajęciach.

W Debacie wykorzystuje się metody interaktywne odwołujące się do dialogu motywującego. Scenariusz zajęć składa się z logicznie powiązanych ze sobą elementów, które mają charakter dyskursu.

Zadanie realizowane ze środków finansowych przeznaczonych na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Ostróda na lata 2022 – 2025.

Rozmiar czcionki
Kontrast