„Lokalne rozwiązania systemowe – interdyscyplinarna praktyka pracy Zespołu Interdyscyplinarnego i Grup Roboczych”.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza nabór do udziału  w szkoleniu
„Lokalne rozwiązania systemowe – interdyscyplinarna praktyka pracy Zespołu Interdyscyplinarnego i Grup Roboczych”.

Uczestnikami szkolenia mogą być pracownicy służb: policja, oświata, ochrona zdrowia, GKRPA, pracownicy socjalni, interwenci kryzysowi i inni specjaliści.

Prowadzący Szkolenie: Robert Smyczyński – Fundacja UNA ul. Ogińskiego 13, lok. 53, 03-318 Warszawa

Termin szkolenia: 30-31.03.2023 godz. 8.00 – 15.00

Miejsce Szkolenia: Budynek  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie ul. Sienkiewicza 15

Celem szkolenia jest podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności specjalistycznych a w efekcie gotowości, motywacji specjalistów niezbędnych do podejmowania i prowadzenia działań w obszarze pomocy/ interwencji na rzecz osób uwikłanych w zjawisko Przemocy domowej w Rodzinie.

Metoda Szkolenia: Warsztat pracy grupowej wzbogacony o formy  Superwizji grupowej, dający możliwość wymiany informacji i uczenia się na podstawie doświadczeń innych. Praca zawierać będzie również elementy superwizji pośredniej – służącej podnoszeniu kompetencji poszczególnych osób. Praca na podstawie analiz przypadku, moderowanej dyskusji, odgrywania ról. Wykład ograniczony do niezbędnego minimum. 

Opis ramowy treści szkolenia:

Dzień 1.

 1. Zasady i specyfika działań Zespołów Interdyscyplinarnych i Grup Roboczych d.s. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – obszar działania, trudności, zasoby, efektywność. Bieżący obraz beneficjenta – charakterystyka, zachowania, postawy, problemy i potrzeby. Aktualne uregulowania i narzędzia prawne / administracyjne służące ochronie osób doznających przemocy domowej w rodzinie.
 2. Opracowywania i realizacja planów pomocy na rzecz osób uwikłanych
  w zjawisko przemocy domowe w rodzinie (analiza przypadków), sprawdzone strategie i metody.
 3. To co mnie ogranicza a co sprzyja w pracy ze zjawiskiem przemocy domowej w rodzinie. Podstawowe instrumentarium przydatne w pracy specjalistów
  w rolach „ pomagacza” lub „ interwenta” (własne podstawy, zasoby, niezbędne umiejętności).

Dzień 2.

Warsztaty doskonalące.

 1. Praca z osobą stosującą przemoc domową w rodzinie (OSP)
   – Charakterystyka, trafna diagnoza, strategie działań techniki pracy.
 2. Praca z osobą doznającą przemocy domowej w rodzinie (ODP)
  – Charakterystyka, trafna diagnoza, strategie działań i techniki pracy.
 3. Wykorzystanie potencjału grupy do pracy z OSP i ODP – specyfika pracy grupowej wg. PSR, etapy pracy, czynniki kluczowej, trening umiejętności.
 4. Wnioski i rekomendacje.

Uczestnicy otrzymają  imienne zaświadczenia oraz materiały wspomagające.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Zapisy na podstawie zgłoszeń poprzez formularz zgłoszeniowy załączony
w załączniku poniżej
.

Koordynator szkolenia: Paulina Michalak – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Ostródzie Dział  Profilaktyki Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA !

 • Grupy do 20 osób – 2 dni w wymiarze 16 godzin szkoleniowych.

Zgłoszenia należy przesłać na adres e-mail: profilaktyka@mops.ostroda.pl

Załącznik:

Kwestionariusz zgłoszenia

Rozmiar czcionki
Kontrast