Akcje

 • Grupa Wsparcia

  Grupa Wsparcia - dla osób z syndromem współuzależnienia i syndromem dorosłego dziecka alkoholika.

 • Przypomnienie o terminie składania deklaracji

  W związku z obowiązkiem złożenia przez właścicieli lub zarządców budynków mieszkalnych i niemieszkalnych deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw informuję, że termin składania ww. deklaracji mija 30 czerwca…

 • Świadczenie 300 zł dla obywateli Ukrainy / Виплата 300 злотих для громадян України

  Jednorazowe świadczenie 300 zł jest na osobę. Otrzyma je każdy obywatel Ukrainy spełniający wymogi specustawy.

 • Projekt ma na celu zaktywizowanie młodzieży poprzez pomoc osobom/rodzinom potrzebującym, rozwinąć/wzmocnić relację międzypokoleniowe, zwiększyć poziom motywacji do działań wolontariackich i samopomocowych, zwiększenie umiejętności społecznych, ograniczenie i wyeliminowanie zachowań nabytych w czasie izolacji, zwiększenie umiejętności współdziałania z otoczeniem.

  Projekt “Uratowani”

  Projekt ma na celu zaktywizowanie młodzieży poprzez pomoc osobom/rodzinom potrzebującym, rozwinąć/wzmocnić relację międzypokoleniowe, zwiększyć poziom motywacji do działań wolontariackich i samopomocowych, zwiększenie umiejętności społecznych, ograniczenie i wyeliminowanie zachowań nabytych w czasie izolacji, zwiększenie umiejętności współdziałania z otoczeniem.

 • Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

  Zapraszamy serdecznie w dniach 21-27 luty 2022 r. do skorzystania z bezpłatnych porad prawnych w ramach Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. Ze względu na sytuacje epidemiologiczną porady będą udzielane telefonicznie…

Rozmiar czcionki
Kontrast