Kampania “Dwie Godziny dla Rodziny”

Mamy ogromną przyjemność przekazać informację, że nasz ośrodek po raz pierwszy włączył się w kampanię Dwie Godziny dla Rodziny/dla Człowieka. W ubiegłym roku w tej kampanii wzięło udział ponad 2000 firm i organizacji z aż 59 krajów świata.

#2h4family to Globalny Ruch Społeczny na Rzecz Bliskości, zainicjowany 12 lat temu przez Instytut Humanites w odpowiedzi na narastające zjawiska samotności, depresji i kryzysu więzi międzyludzkich.

Życie w szybkim tempie nie sprzyja budowaniu rodzinnych więzi i zacieśnianiu relacji. Pandemia dodatkowo powiększyła dystans między ludźmi. Upowszechnienie się pracy zdalnej sprawiło, że część z nas nie spotyka na co dzień kolegów i koleżanek z pracy. Pochłonięci wirtualnym światem i tematami globalnymi, gubimy tych, którzy są najbliżej nas: dzieci i wnuki, rodziców i dziadków, rodzeństwo, wujostwo, kuzynostwo, przyjaciół. Jest nam do siebie coraz dalej. Dlatego warto podjąć kroki zaradcze – spróbujmy zbliżyć się do naszych… najbliższych.

Realizacja pasji, to doskonały sposób na spędzenie czasu z rodziną lub przyjaciółmi i dobry temat do rozmów, które wzmacniają więzi!

W wymiarze globalnym kampania Dwie Godziny dla Rodziny, Dwie Godziny dla CZŁOWIEKA przeciwdziała kryzysowi więzi, ma działanie profilaktyczne jeśli chodzi
o nasze zdrowie mentalne i emocjonalne. 2 godziny wolnego dla Pracowników, aby mogli spędzić czas z rodziną. Sugerowany dzień to okolice 15 maja w Międzynarodowy Dzień Rodzin, jednak równie dobre są daty jak 26 maja, 1 czerwca czy inne.

Kampania realizowana przez pracodawców na całym świecie jest symbolem integracji życia zawodowego i prywatnego w myśl hasła: „Mamy jedno życie w wielu rolach”. Badania przeprowadzane na wszystkich kontynentach świata dotyczące wellbeingu pokazują, że silne i głębokie relacje z rodziną i przyjaciółmi są warunkiem naszego szczęścia, rozwoju i dobrostanu.

Jak zadbać o work-life balance?

Zmieniający się świat, metody świadczenia pracy i transformacja modeli biznesowych firm sprawiają, że wielu pracowników żyje w biegu i pracuje ponad miarę. Zatrudnionym często trudno jest znaleźć równowagę pomiędzy życiem prywatnym a zawodowym. Tymczasem jest ona niezbędna do odczuwania satysfakcji i spokoju. Balans pomiędzy różnymi sferami życia pozwala utrzymać nie tylko dobre relacje z bliskimi, lecz również rozsądną postawę wobec obowiązków zawodowych.

Rozdzielanie życia zawodowego od prywatnego stanowi pewnego rodzaju umiejętność, której zdobycie nie dla wszystkich pracowników jest łatwe. Zachowanie równowagi pomiędzy pracą a sprawami osobistymi jest jednak niezmiernie ważne. Wpływa na ogólny dobrostan – satysfakcję z życia, poczucie spełnienia oraz dobre samopoczucie.

Jeśli masz problemy z wdrożeniem work-life balance, poniższe wskazówki będą pomocne. 

  1. Zarządzaj swoim czasem, by mieć chwile dla siebie
  2. Bądź asertywny
  3. Wyznacz cele i priorytety
  4. Zarezerwuj czas dla rodziny i przyjaciół
  5. Dbaj o zdrowie!
Rozmiar czcionki
Kontrast