Kampania “Biała Wstążka”

Kampania „Biała Wstążka” to największa na świecie prowadzona w ponad 60 krajach świata międzynarodowa kampania społeczna skierowana do mężczyzn, mająca na celu walkę z przemocą wobec kobiet.

Idea wywodzi się z Kanady. W 1991r. Kanadyjczycy włączyli się aktywnie w przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet inicjując tym samym trwającą już blisko 30 lat kampanię Białej Wstążki, właśnie wtedy w przeciągu zaledwie sześciu tygodni 100 tys. mężczyzn  założyło białą wstążkę jako symbol osobistej deklaracji, że nigdy nie zostaną sprawcami przemocy wobec kobiet i będą na nią reagować.

Kampania odbywa się w ramach 16 Światowych Dni Przeciwko Przemocy. Rozpoczyna się 25 listopada w Międzynarodowym Dniu Przeciw Przemocy Wobec Kobiet upamiętniającym zamordowanie w 1960r. sióstr Mirabal, działaczek na rzecz praw człowieka w Republice Dominikany. Koniec kampanii „Białej Wstążki” przypada 10 grudnia w Międzynarodowym Dniu Praw Człowieka i podkreśla, że przemoc wobec kobiet jest łamaniem podstawowych praw człowieka.

W ramach Kampanii „Biała Wstążka” roku 2023 Gmina Miejska Ostróda – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostródzie – Dział Profilaktyki Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Miejski Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w tegorocznej edycji organizują:

  1. Promocja kampanii na stronie internetowej MOPS oraz facebook.
  2. Promocja kampanii w CH – Galeria Mazurska ul. Jana Pawła II – w dniu 9.12.2023r. godz. 10.00-13.00 (wpinanie symbolicznej Białej Wstążki).
  3. Warsztaty dla uczniów szkół podstawowych pt. „Przemoc domowa” w dniach 27.11- 16.12.2023r. prowadzone przez pracownika Działu Profilaktyki Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
  4. Przeprowadzenie szkolenia dla przedstawicieli służb zaangażowanych w przeciwdziałania przemocy domowej w miesiącu grudniu 2023 r.
  5. Propagowanie bezpłatnej pomocy specjalistycznej

(m.in. psychologicznej, terapeutycznej, prawnej) prowadzonej przez:


Punkt Informacyjno – Konsultacyjnym dla osób doznających przemocy domowej, osób uzależnionych
i ich rodzin

ul. Sienkiewicza 15, I piętro, nr pok. 106

Rozmiar czcionki
Kontrast