Centrum Usług Społecznych – ważna ankieta

Z przyjemnością informujemy, że Gmina Miejska Ostróda przystąpiła do procesu przekształcenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie w Centrum Usług Społecznych i została objęta przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Woj. Warmińsko-Mazurskiego działaniami partnerskiego projektu „Kooperacja – efektywna i skuteczna” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. Jednym z kluczowych elementów przekształcenia jest przeprowadzenie diagnozy potrzeb i potencjału społeczności lokalnej Miasta Ostróda. 

Czym jest CUS?

Centra Usług Społecznych (CUS) to nowa jednostka organizacyjna gminy i nowa instytucja lokalnej polityki społecznej, która będzie służyć rozwojowi i integracji usług społecznych organizowanych i świadczonych na poziomie lokalnym. Docelowo CUS-y mają stanowić miejsca, w których nastąpi pełna koordynacja usług społecznych w jednym miejscu, z myślą o wszystkich mieszkańcach gminy. Centra usług społecznych będą także źródłem kompletnych informacji o usługach społecznych.

CUS ma być miejscem, w którym każdy mieszkaniec, bez względu na dochód i sytuację społeczną, otrzyma wsparcie w sposób zindywidualizowany (usługi „szyte na miarę”). Realizacja usług odbywać się będzie przy ścisłej współpracy lokalnych usługodawców: organów administracji publicznej, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, podmiotów ekonomii społecznej.

W związku z powyższym prosimy o współpracę w zakresie rozpowszechnienia i wypełnienia poniżej zamieszczonych ankiet przez mieszkańców Miasta Ostróda – przeznaczonych dla odpowiedniej grupy badawczej.  Ankiety prosimy wypełniać do dnia 16.06.2023 r. 

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt mailowy: cus.ostroda@mops.ostroda.pl

ANKIETA

Ankieta ma na celu dostarczenie nam informacji o zapotrzebowaniu na usługi społeczne wśród mieszkańców Miasta, a także o potencjalnych realizatorach tych usług wśród podmiotów ekonomii społecznej, w tym organizacji pozarządowych działających na naszym terenie. Państwa odpowiedzi pozwolą nam lepiej zaplanować funkcjonowanie przyszłego Centrum Usług Społecznych oraz usługi, które będą odpowiadały Państwa potrzebom.

Poniżej znajdują się linki do ankiet dla młodzieży, osób dorosłych oraz podmiotów ekonomii społecznej. Bardzo prosimy o wypełnienie ich w wersji elektronicznej klikając w link. Ankietę dla młodzieży wypełniają mieszkańcy Miasta w wieku do 18 lat, ankietę dla dorosłych osób wypełniają mieszkańcy od 18 roku życia wzwyż, natomiast ankietę dla podmiotów ekonomii społecznej – podmioty, które mają siedzibę na terenie Ostródy bądź które działają na obszarze Miasta lub na rzecz mieszkańców – mogą to być zarówno organizacje lokalne, jak i powiatowe czy regionalne.

Poglądowo zamieszczamy również ankiety w wersji plików Adobe Acrobat Reader (.pdf), aby mogli Państwo zobaczyć jakie pytania się w nich znajdują.

Ankieta dla Młodzieży                         Ankieta dla Dorosłych                         Ankieta dla Organizacji Pozarządowych

Rozmiar czcionki
Kontrast