Bezpłatne szkolenie dla pracowników służby zdrowia

26.10.2023 r. w budynku MOPS przy ul. Sienkiewicza odbyło się szkolenie adresowane do pracowników ochrony zdrowia. W szkoleniu pt “Leki z grupy OTC i benzodiazepiny jako substancje psychoaktywne” uczestniczyli lekarze, pielęgniarki, farmaceuci i studenci medycyny z UWM. Szkolenie poprowadził psycholog-specjalista psychoterapii uzależnień mgr Marcin Milkowski. W trosce o małych i dużych pacjentów wydarzenie spotkało się z dużym zainteresowaniem i zaciekawieniem. Problem używania różnorodnych leków, szczególnie przez dzieci i młodzież, jest mało znany nawet wśród specjalistów. Niestety, jest bardzo popularny wśród młodych ludzi. Stąd potrzeba coraz szerszego poruszania problemu, na którą odpowiedział Dział Profilaktyki Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie MOPS w Ostródzie

Rozmiar czcionki
Kontrast