Bezpłatne szkolenie dla nauczycieli, wychowawców oraz pedagogów szkolnych z realizacji Programu Profilaktycznego UNPLUGGED.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostródzie, Dział Profilaktyki Społecznej i Przeciwdziałania Przemocy Domowej, informuje, że w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w dniach 23.10.2023 r. – 24.10.2023 r. odbędzie się bezpłatne szkolenie dla nauczycieli, wychowawców oraz pedagogów szkolnych z realizacji Programu Profilaktycznego UNPLUGGED.

Głównym celem programu jest ograniczenie używania substancji psychoaktywnych (alkohol, tytoń, narkotyki) przez młodzież w wieku 12-14 lat.

Zasadność prowadzenia działań profilaktycznych typu Unplugged potwierdzają liczne badania naukowe dotyczących zachowań ryzykownych wśród dzieci i młodzieży, gdzie wyraźnie widać wzrost używania zarówno legalnych, jak i nielegalnych substancji psychoaktywnych pod wpływem nacisku grupowego w środowisku rówieśniczym.

Wykorzystywane w Unplugged strategie działań profilaktycznych obejmują: rozwijanie umiejętności życiowych uczniów, korygowanie błędnych przekonań normatywnych (edukacja normatywna) oraz przekazywanie wiedzy o konsekwencjach używania substancji psychoaktywnych. Program uwzględnia także wiedzę o czynnikach chroniących młodzież przed okazjonalnym i problemowym używaniem środków psychoaktywnych oraz odwołuje się do wiedzy z psychologii rozwojowej, która konieczna jest w ustalaniu celów oddziaływań profilaktycznych adresowanych do młodzieży. 

W związku z powyższym zachęcamy do współpracy w tym zakresie.

            Szkolenie odbędzie się w budynku przy ulicy Sienkiewicza 15 w Ostródzie, sala 104. Dokładne godziny szkolenia zostaną podane w późniejszym terminie, bezpośrednio do osób zainteresowanych.

            Prosimy o zgłoszenie chęci uczestnictwa w szkoleniu przedstawicieli Państwa placówki do dnia 13 października 2023 roku drogą telefoniczną pod nr telefonu 89 642 97 88, 89 642 97 75 lub drogą mailową na adres profilaktyka@mops.ostroda.pl

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Rozmiar czcionki
Kontrast