Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Ważna pomoc w codziennym życiu. Rusza nabór dla mieszkańców Miasta Ostróda do programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 finansowany ze środków  Funduszu Solidarnościowego w ramach resortowego programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

Wartość dofinansowania programu: 65 917,50 zł

Całkowity koszt realizacji programu: 65 917,50 zł

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

 • Naszym założeniem jest bezpłatne wsparcie dla 4 osób niepełnosprawnych (3 osoby ze stopniem niepełnosprawności znacznym sprzężonym i 1 osoba ze stopniem umiarkowanym)

 • osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego, które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, zwanych dalej „uczestnikami projektu”

 • Planowany czas realizacji usługi asystenta osoby niepełnosprawnej jest uzależniony od terminu podpisania umowy pomiędzy Wojewodą Warmińsko-Mazurskim a Gminą Miejską Ostróda. Wsparcie musi zakończyć się do dn. 31.12.2021 r.   

W czym pomoże asystent?

 • 40 godzin wsparcia każdego miesiąca

 • W ramach usługi asystenta os. niepełnosprawnej, odbiorcy programu będą mogli skorzystać ze wsparcia w formie:

  • dotarcia do lekarza,

  • do punktów usługowych,

  • spędzania czasu wolnego,

  • wsparcia podczas zajęć kulturowych, rekreacyjnych,

  • tłumaczenia na język migowy,

  • dotarcia do pracy, do ZAZu,

  • korzystania z biblioteki,

  • poruszania się po mieście komunikacją publiczną,

  • załatwienia spraw urzędowych,

  • wsparcia asystenta podczas zakupów wraz z podopiecznym.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z usług asystenta osobistego proszone są o wypełnienie KARTY ZGŁOSZENIA – stanowiącej załącznik do Programu i dostarczenie do siedziby MOPS do dnia 17.06.2021 r.

Dokumenty należy dostarczyć na adres:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Olsztyńska 2
14-100 Ostróda

(godziny urzędowania: pn-pt 7.00-15.00)

Prosimy o kontakt telefoniczny (89 642 97 77)  w sytuacjach, w których osoba zainteresowana udziałem w Programie nie jest w stanie zgłosić się osobiście po Kartę lub ją dostarczyć.

Wypełnienie karty i zgłoszenie się nie decyduje o zakwalifikowaniu osoby do uczestnictwa w projekcie.

Pliki do pobrania:

Zapraszamy

Rozmiar czcionki
Kontrast