Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Ważna pomoc w codziennym życiu. Rusza nabór dla mieszkańców Miasta Ostróda do programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022

1. W tym roku wsparciem obejmiemy 4 osoby niepełnosprawne:

 • 2 osoby ze stopniem niepełnosprawności znacznym sprzężonym
 • 1 osoba ze stopniem umiarkowanym
 • 1 dziecko do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji

2. Planowany czas realizacji usługi asystenta osoby niepełnosprawnej jest uzależniony od terminu zawarcia umowy pomiędzy asystentem a Realizatorem Programu. Wsparcie musi zakończyć się do dn. 31.12.2022 r.

3. W czym pomoże asystent?

 • 30-35 godzin wsparcia każdego miesiąca (w zależności od stopnia niepełnosprawności)
 • W ramach usługi asystenta os. niepełnosprawnej, odbiorcy programu będą mogli skorzystać ze wsparcia w formie:
 • dotarcia do lekarza,
 • do punktów usługowych,
 • spędzania czasu wolnego,
 • wsparcia podczas zajęć kulturowych, rekreacyjnych,
 • tłumaczenia na język migowy,
 • dotarcia do pracy, do ZAZu, do szkoły
 • korzystania z biblioteki,
 • poruszania się po mieście komunikacją publiczną,
 • załatwienia spraw urzędowych,
 • wsparcia asystenta podczas zakupów wraz z podopiecznym.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z usług asystenta osobistego proszone są o wypełnienie KARTY ZGŁOSZENIA – stanowiącej załącznik do Programu i dostarczenie do siedziby MOPS do dnia 18.03.2022 r.

Uczestnik może wskazać własnego kandydata na asystenta, który nie jest członkiem rodziny osoby niepełnosprawnej, pod warunkiem złożenia pisemnego oświadczenia, że wskazany przez niego asystent jest przygotowany do realizacji wobec niej usług asystencji osobistej.

Na potrzeby realizacji Programu, za członków rodziny należy uznać rodziców i dzieci, rodzeństwo, wnuki, dziadków, teściów, macochę, ojczyma oraz inne osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym z uczestnikiem Programu

Dokumenty należy dostarczyć na adres:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Olsztyńska 2
14-100 Ostróda
(godziny urzędowania: pn-pt 7.00-15.00)

Prosimy o kontakt telefoniczny (89 642 97 77)  w sytuacjach, w których osoba zainteresowana udziałem w Programie nie jest w stanie zgłosić się osobiście po Kartę lub ją dostarczyć.

Wypełnienie karty i zgłoszenie się nie decyduje o zakwalifikowaniu osoby do uczestnictwa w projekcie.

Zapraszamy

Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022

Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Celowego – Funduszu Solidarnościowego w łącznej kwocie 76 744 zł

Pliki do pobrania:

Karta zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”

Plakat Programu “Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”

Zapraszamy

Rozmiar czcionki
Kontrast