Zmiany w funkcjonowaniu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W OSTRÓDZIE OGRANICZA DOSTĘP DLA KLIENTÓW
W OKRESIE STANU ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO

W trosce o naszych klientów oraz w związku z niepokojącymi prognozami dotyczącymi rozprzestrzeniania się koronawirusa, informujemy, że od dnia 5 października 2020 roku do odwołania wprowadza się zmiany w funkcjonowaniu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie.

Ośrodek od poniedziałku, tj. 5 października 2020 roku do odwołania będzie przyjmował klientów wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty. Wejście do Ośrodka w w/w sprawach będzie możliwe wyłącznie pojedynczo, po uprzednim zdezynfekowaniu rąk oraz z zachowaniem obowiązku zasłaniania nosa i ust.

DECYZJE ADMINISTRACYJNE będą wysyłane pocztą.

WPŁAT NALEŻY DOKONYWAĆ NA RACHUNEK BANKOWY OŚRODKA NR:
82 2030 0045 1110 0000 0244 6230

Jeżeli potrzebujesz pomocy:

  • skontaktuj się telefonicznie z pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
  • pozostaw dane kontaktowe/przesyłki/dokumenty w skrzynce znajdującej się przed wejściem do siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Przepraszamy za utrudnienia i zapraszamy do kontaktu:

Elektronicznego:

Telefonicznego:

Poprzez operatora pocztowego:

Sekretariat:
tel. 89 646 22 01,
fax 89 642 97 71

Dział Realizacji Pomocy
i Sprawozdawczości

Kierownik: 89 642 97 65

Pracownicy socjalni:

89 642 97 56, 89 642 97 58, 89 642 97 62, 89 642 97 63,
89 642 97 64, 89 642 97 66,   89 642 97 76, 89 642 97 87,
89 642 97 89

Asystent rodziny: 89 642 97 79

Zasiłki stałe, ubezpieczenie zdrowotne: 89 642 97 65

Usługi opiekuńcze, rozliczanie dożywiania: 89 642 97 72

Pomoc finansowa, wynagrodzenia opiekuna prawnego: 89 642 97 73

Domy pomocy społecznej, środowiskowe domy samopomocy, zapewnienie schronienia: 89 642 97 55

Dział Świadczeń Rodzinnych
i Alimentacyjnych

Kierownik: 89 642 97 50

Sekcja Funduszu Alimentacyjnego:
89 642 97 54

89 642 97 83

Sekcja Świadczeń Rodzinnych: 89 642 97 52, 89 642 97 53, 89 642 97 61, 89 642 97 78, 89 642 97 81, 89 642 97 83

Sekcja Dodatków Mieszkaniowych i Pomocy Materialnej dla Uczniów:

89 642 97 51

Sekcja Profilaktyki Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie:
89 642 97 75

Dział Finansowo-Księgowy:

89 642 97 70, 89 642 97 68

Kasa: 89 642 97 57

Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej

ul. Olsztyńska 2

14-100 Ostróda

Rozmiar czcionki
Kontrast