Szkolenie dla sprzedawców napojów alkoholowych z terenu Miasta Ostróda

Pełna nazwa szkolenia brzmiała : “Sesja interwencyjno-szkoleniowa dla właścicieli i personelu punktów sprzedaży napojów alkoholowych”. Odbyło się ono w dniu 29.06.2022 r

Rozmiar czcionki
Kontrast