SPOTKANIE Z PEDAGOGAMI I PSYCHOLOGAMI SZKOLNYMI

W dniu 1 marca 2024 roku w Dziale Profilaktyki Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy Domowej przy ul. Sienkiewicza 15, odbyło się spotkanie organizacyjno – warsztatowe dla pedagogów i psychologów wszystkich Szkół Średnich i Podstawowych  z miasta Ostróda.

Spotkanie poprowadził Kierownik Działu, Adam Just.

Uczestnicy zapoznali się z zagadnieniami jakimi zajmuje się Dział, Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Ostróda na lata 2022 – 2025 oraz naszymi przedsięwzięciami podjętymi już w tym roku kalendarzowym, a także planami na kolejne miesiące.

Przekazano szczegółowe informacje dotyczące Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego, Programu CANDIS, „Szkoły dla Rodziców”, Grupy Wsparcia dla Osób z Syndromem Współuzależnienia i Syndromem DDA, a także przedstawiono działalność Świetlicy Środowiskowej „Stacyjkowo”.

Przedstawiciele placówek mieli okazję do wymiany doświadczeń oraz zgłoszenia potrzeb i problemów, które występują w Szkołach.

Ustalono zasady współpracy, która jest niezbędnym elementem odpowiedniego planu profilaktyki.

Wszystkim obecnym na spotkanie serdecznie dziękujemy!

Rozmiar czcionki
Kontrast