„Seniorze, nie daj się oszukać!” – Policjanci ostrzegają

22 marca odwiedzili Seniorów z DDS Ostródzcy policjanci, którzy systematycznie spotykają się z mieszkańcami w ramach prowadzonych zajęć profilaktycznych. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom oraz reagując na pojawiające się co raz częściej oszustwa w których pokrzywdzonymi są osoby starsze, policjanci przez najbliższe dwa tygodnie odbędą szereg spotkań z seniorami podczas których będą omawiali sposoby działania sprawców w celu zminimalizowania zdarzeń m.in. metodą na tzw. „wnuczka”.

„Seniorze, nie daj się oszukać!”

Komenda Powiatowa Policji w Ostródzie przez najbliższe dwa tygodnie tj. 18-30 marca 2024r. na terenie swojego działania będzie prowadziła akcję „Seniorze, nie daj się oszukać”. Celem opisywanej akcji, skierowanej do osób starszych jest ograniczanie negatywnych zjawisk w postaci kradzieży, oszustw oraz innych przestępstw i wykroczeń popełnianych na wyżej wymienionej grupie.

Podczas spotkań funkcjonariusze będą ostrzegali przed współczesnymi zagrożeniami, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki dotyczącej oszustw dokonywanych metodą „na wnuczka”. W ramach programu, osoby starsze otrzymują materiały profilaktyczne. Bardzo pomocna w szerzeniu inicjatywy jest rola mediów, które nagłaśniają spektakularne zdarzenia z udziałem starszych osób. Podczas dwutygodniowej akcji spotkania odbędą się w Ostródzie oraz terenach działania Posterunków Policji w Dąbrównie, Stębarku, Miłomłynie i Łukcie. Następnie akcja będzie kontynuowana na terenie działania Komisariatu Policji w Morągu, Posterunków Policji w Małdytach i Miłakowie.

źródło: https://ostroda.policja.gov.pl/

Rozmiar czcionki
Kontrast