„Senior na straży bezpieczeństwa”

W dniu dzisiejszym w ramach wolontariatu pracowniczego pracownicy Banku Pekao SA Oddział w Ostródzie z druhami Ochotniczej Straży Pożarnej w Napromie przy współudziale druhów juniorów (członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej ) zaprosili uczestników Dziennego Domu Seniora i Klubu Seniora w Ostródzie na ogólnodostępne spotkanie w ramach projektu pod hasłem „SENIOR na straży bezpieczeństwa”, którego celem jest akcja wolontariacka skierowana do Seniorów mająca na celu podniesienie świadomości dotyczącej szeroko pojętego bezpieczeństwa pożarowego jak również zagadnień pierwszej pomocy przedmedycznej. Podczas tego spotkania Seniorzy mieli również możliwość integracji międzypokoleniowej z członkami Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Nasi Uczestnicy szkolili się w udzielaniu pierwszej pomocy, poznali podstawowe zasady bezpieczeństwa. Spotkanie było bardzo pouczające i przebiegało w miłej atmosferze.

Rozmiar czcionki
Kontrast