Seminarium szkoleniowe w ramach „Światowego Dnia FAS – ciąża bez alkoholu”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – Sekcja Profilaktyki Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021 dnia 09.09.2021r. zrealizowała seminarium szkoleniowe w ramach „Światowego Dnia FAS – ciąża bez alkoholu”.

Światowy Dzień FAS zwany też Dniem Świadomości FAS to wydarzenie obchodzone corocznie na całym świecie w dniu 9 września (09.09 – od dziewięciu miesięcy ciąży). Oprócz zwrócenia uwagi na problem osób chorych na Alkoholowy Zespół Płodowy, ma on na celu uświadomić przyszłym matkom skutki picia alkoholu w czasie ciąży, jego szkodliwego wpływu na rozwój płodu, a w konsekwencji na dalszy nieprawidłowy rozwój dziecka.

Swoją wiedzą i zdobytym wieloletnim doświadczeniem zawodowym podzielili się:

  • Mariola Niedoba – psycholog z Zespołu Placówek Szkolno – Wychowawczo – Rewalidacyjnych w Ostródzie – „Wszystko co warto wiedzieć o FAS”.
  • Tomasz Sztachelski – pedagog z Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Rodzinie „ARKA” w Olsztynie – „Funkcjonowanie dziecka w rodzinie alkoholowej”.
  • Małgorzata Krasnoborska – Wirchanowicz – psycholog z Warmińsko – Mazurskiego Ośrodka Adopcyjnego w Olsztynie – „Dziecko z FAS w rodzinie adopcyjnej”.

W seminarium uczestniczyli: pracownicy socjalni, asystenci rodziny, kuratorzy sądowi pionu rodzinnego, przedstawiciele oświaty (pedagodzy, psycholodzy oraz nauczyciele), przedstawiciele ochrony zdrowia, organizacji pozarządowych oraz członkowie Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Więcej informacji o FAS na stronie: www.ciazabezalkoholu.info

Znajdą Państwo tam broszury, ale również np. scenariusz pracy z młodzieżą wkraczającą w dorosłość.

 

Rozmiar czcionki
Kontrast