REALIZOWANE PROGRAMY PROFILAKTYCZNE W SZKOŁACH

Jak w poprzednich latach, tak i w tym roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostródzie, Dział Profilaktyki Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy Domowej, realizuje na terenie Miasta Ostróda dla dzieci i młodzieży szkolnej programy z zakresu profilaktyki uzależnień, promocji zdrowia w tym profilaktyczną działalność informacyjną oraz edukacyjną w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnień behawioralnych.

            Obecnie zajęcia odbywają się w 3 Szkołach Podstawowych:

  • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Gustawa Gizewiusza w Ostródzie„Strażnicy uśmiechu”, „Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej”,
  • Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Ostródzie„Program Domowych Detektywów – Jaś i Małgosia na tropie”,
  • Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Ostródzie„Program Domowych Detektywów – Jaś i Małgosia na tropie”, „Trening Umiejętności Społecznej z elementami Arteterapii” oraz „Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej”.

Realizowane programy mają wysoki stopień skuteczności, oparte są na naukowych podstawach i wykorzystują wiodące strategie profilaktyczne.

Zachęcamy osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje do składania ofert na realizację programu w obecnym semestrze szkolnym.

Szczegółowe informacje w linku: https://www.e-bip.org.pl/mopsostroda/38494

Oferty można składać do 29 marca 2024 roku.

Rozmiar czcionki
Kontrast