Program profilaktyczno – diagnostyczny „Profilaktyka tańsza od leczenia”- fotorelacja

Miejski Ośrodek Pomocy społecznej w Ostródzie – Dział Profilaktyki Uzależnień
i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie we współpracy z Fundacją PRO – FIL w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 – 2025 zrealizował w okresie 17-21 października 2022 r. na terenie miasta Ostródy, program profilaktyczno – diagnostyczny „Profilaktyka tańsza od leczenia”.

Działania skierowane były do uczniów klas podstawowych.

W programie udział wzięło 6 szkół podstawowych :

– Szkoła Podstawowa nr 1 im. Armii Krajowej (9 klas),

– Szkoła Podstawowa nr 2 im. Gustawa Gizewiusza (9 klas),

– Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II (14 klas),

– Zespół Szkolno -Przedszkolny nr 4 Szkoła Podstawowa nr 4 (19 klas),

– Szkoła Podstawowa nr 5 im. Janusza Korczaka (4 klasy),

– Szkoła Podstawowa nr 6 im. Kornela Makuszyńskiego (9 klas).

 Łącznie zrealizowano 64 warsztaty z udziałem 1289 uczniów.

Rozmiar czcionki
Kontrast