Procedura bezpieczeństwa Program „Wspieraj seniora”

Działania na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa seniorom:

 1. Senior dzwoniąc na infolinię WSPIERAJ SENIORA powinien zapisać datę i godzinę kiedy wykonał telefon na infolinię.

 2. Pracownik ośrodka pomocy społecznej kontaktuje się telefonicznie z seniorem, który zgłosił się na infolinię WSPIERAJ SENIORA.

 3. W celu weryfikacji podaje datę i godzinę kiedy senior dzwonił na infolinię WSPIERAJ SENIORA.

 4. Pracownik ośrodka pomocy społecznej zweryfikuje zgłoszenie i ustali w jaki sposób może pomóc seniorowi.

 5. Pracownik ośrodka pomocy społecznej poda imię i nazwisko osoby, która przyjdzie do seniora oraz datę.

 6. Pracownik ośrodka pomocy społecznej powinien poprosić seniora o zapisanie numeru do ośrodka pomocy społecznej oraz danych osoby, która przyjdzie z zakupami oraz termin wizyty.

 7. Senior powinien zostać poinformowany, że w razie jakichkolwiek wątpliwości ma on możliwość zadzwonienia do ośrodka pomocy społecznej.

 8. Osoba która przychodzi do seniora podaje swoje imię i nazwisko w celu weryfikacji.

 9. W przypadku pomocy w formie zrobienia zakupów senior przekazuje pieniądze przed dokonaniem zakupów. Senior płaci tylko za rzeczywisty koszt zakupów. Pozostałe usługi są nieodpłatne.

 10. Pamiętaj o zachowaniu zasad bezpieczeństwa: noś maseczkę, zachowuj dystans, w miarę możliwości używaj rękawiczek jednorazowych.

 11. Senior odbiera zakupy od osoby, która jej pomaga z zachowaniem zasad bezpieczeństwa: noś maseczkę, zachowuj dystans w miarę możliwości używaj rękawiczek jednorazowych.

WspierajSeniora
Rozmiar czcionki
Kontrast