Ogłoszenie konkursowe 03/2020

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostródzie reprezentowany przez Dyrektora Panią Katarzynę Zielińską ogłasza nabór na realizatorów wykonywania zadań w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 r. w trybie umowy zlecenia w ramach następujących obszarów:

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, przemocy, w tym programów opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży.

Termin realizacji zadań: od listopada 2020r. do 20 grudnia 2020 r.

Ogłoszenie konkursowe 03/2020

załącznik nr 1 – szczegółowy opis zadania

załącznik nr 2 – wzór projektu

załącznik nr 3 – sprawozdanie końcowe

załącznik nr 4 – oświadczenie VAT

załącznik nr 5 – oświadczenie zleceniobiorcy

załącznik nr 6 – karta oceny oferty

Zarządzenie o naborze ofert I sem.2020-2021

Rozmiar czcionki
Kontrast