Obszar przeciwdziałania przemocy domowej i innych sytuacji kryzysowych.

Dnia 12 stycznia 2024 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Ostródzie, ul. Sienkiewicza 15 (filia) odbyło się spotkanie, które miało na celu wzmocnić współpracę służb z zakresu realizacji działań w obszarze przeciwdziałania przemocy domowej i innych sytuacji kryzysowych.

Udział w spotkaniu wzięli przedstawiciele poniższych podmiotów:

  • Sądu Rejonowego w Ostródzie – I oraz II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej,
  • Komendy Powiatowej Policji w Ostródzie – Rewir Dzielnicowych miasta Ostróda,
  • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostródzie – Dział Wsparcia Rodziny oraz Dział Profilaktyki Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy Domowej.

W ramach spotkania przedstawiono aktualny podział terenu na rejony socjalne Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie oraz przedstawiono wdrożone działania od stycznia 2024 roku w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 – 2025 takie jak:

Nieodpłatne poradnictwo specjalistyczne w ramach działania:

  • Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego dla Osób Doznających Przemocy Domowej,
  • Psychologicznego Punktu Konsultacyjno – Informacyjnego dla Młodzieży.
  • Krótkoterminowy Program terapeutyczny „CANDIS”.
  • „Szkoła dla Rodziców” – I edycja 2024 roku,
  • Grupa wsparcia dla osób z syndromem współuzależnienia, syndromem dorosłego dziecka alkoholika w tym zagrożonych uzależnieniami.

  • Nabór uczestników do Placówki Wsparcia Dziennego

Serdecznie dziękujemy za udział w spotkaniu

Rozmiar czcionki
Kontrast