KOMUNIKAT

Drodzy rodzice!

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostródzie – Dział Profilaktyki Uzależnień                               
i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przypomina, że prowadzi nabór uczestników do programu „SZKOŁA DLA RODZICÓW” – warsztaty udoskonalające metody wychowawcze i relacje z dzieckiem.

Rozpoczęcie programu planowane jest
w miesiącu listopadzie. Zajęcia odbywałyby się  w godzinach dopołudniowych.

Chęć udziału w zajęciach można zgłaszać osobiście w Dziale, telefonicznie pod numerem 89 642 97 75 oraz poprzez pocztę elektroniczną: profilaktyka@mops.ostroda.pl

Zajęcia są bezpłatne dla wszystkich chętnych

Serdecznie zapraszamy

Działania prowadzone w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii

 
 
Rozmiar czcionki
Kontrast