Kampania “W ciąży bez alkoholu”


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostródzie – Dział Profilaktyki Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie prężnie działa w ramach ogólnopolskiej kampanii edukacyjno–profilaktycznej „W ciąży bez alkoholu”.

Głównym celem kampanii jest zmniejszenie liczby kobiet pijących alkohol w czasie ciąży, promocja całkowitej abstynencji w tym okresie oraz zwiększenie wiedzy o negatywnym wpływie alkoholu na rozwijające się w łonie matki dziecko.

Obecne oraz planowane działania Ośrodka w ramach kampanii:

  • Przekazanie poradni ginekologiczno – położniczej dla kobiet broszur, plakatów, ulotek profilaktycznych i edukacyjnych,
  • Spotkania edukacyjne dla przyszłych matek w ciąży w ramach współpracy ze szkołą rodzenia w Ostródzie,
  • Seminaria szkoleniowe dla pracowników socjalnych, asystentów rodziny, kuratorów i innych służb,
  • Realizacja programu profilaktyczno – edukacyjnego „Biorę odpowiedzialność” w szkołach średnich.
Rozmiar czcionki
Kontrast