Kampania „Biała Wstążka”

Kampania „Biała Wstążka” to największa na świecie prowadzona w ponad 60 krajach świata międzynarodowa kampania społeczna skierowana do mężczyzn, mająca na celu walkę z przemocą wobec kobiet.

Idea wywodzi się z Kanady. W 1991r. Kanadyjczycy włączyli się aktywnie w przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet inicjując tym samym trwającą już blisko 30 lat kampanię Białej Wstążki, właśnie wtedy w przeciągu zaledwie sześciu tygodni 100 tyś. mężczyzn  założyło białą wstążkę jako symbol osobistej deklaracji, że nigdy nie zostaną sprawcami przemocy wobec kobiet i będą na nią reagować.

Kampania odbywa się w ramach 16 Światowych Dni Przeciwko Przemocy. Rozpoczyna się 25 listopada w Międzynarodowym Dniu Przeciw Przemocy Wobec Kobiet upamiętniającym zamordowanie w 1960r. sióstr Mirabal, działaczek na rzecz praw człowieka w Republice Dominikany. Koniec kampanii „Białej Wstążki” przypada 10 grudnia w Międzynarodowym Dniu Praw Człowieka i podkreśla, że przemoc wobec kobiet jest łamaniem podstawowych praw człowieka.

W roku 2022 Gmina Miejska Ostróda – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostródzie (Dział Profilaktyki Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Miejski Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie).

W tegorocznej edycji kampanii:

1.     Rozwieszenie plakatów, słupy ogłoszeniowe na terenie miasta Ostróda, instytucje: Urząd Miasta Ostróda, szkoły podstawowe, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – wszystkie filie, Klub Abstynenta „Marylka”.

2.     Promocja kampanii na stronie internetowrej MOPS oraz facebook,

3.     Promocja kampanii w CH – Galeria Mazurska ul. Jana Pawła II – 9 w dniu 03.12.202r. godz. 10.00-13.00 (plakaty, rozdawanie białych wstążek i ulotek przez pracowników ośrodka)

4.     Warsztaty dla uczniów szkół podstawowych pt. „Przemoc rówieśnicza” w dniach 25.11- 16.12.2022r. prowadzone przez pracownika Działu Profilaktyki Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (pedagog)

Rozmiar czcionki
Kontrast