Informacja – wnioski na dożywianie dzieci w przedszkolach i szkołach podstawowych

Informacja dotycząca przyjmowania wniosków na dożywianie dzieci w przedszkolach i szkołach podstawowych

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostródzie informuje, że przyjmowane są wnioski na dożywianie dzieci w przedszkolach oraz szkołach podstawowych w ramach wieloletniego rządowego programu w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Pomoc w formie dożywiania dzieci w szkole przysługuje rodzinom, w których dochód netto w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 792,00 zł,  co stanowi 150% sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

W celu uzyskania informacji prosimy o kontakt z pracownikiem socjalnym danego rejonu osobiście lub telefonicznie w godzinach od 7:00 do 15:00

Telefony do pracowników socjalnych:

89 642 97 89, 89 642 97 63,
89 642 97 56, 89 642 97 87,
89 642 97 66, 89 642 97 64,
89 642 97 76, 89 642 97 62,

Plik do pobrania:

Rozmiar czcionki
Kontrast