BEZPŁATNE ZAJĘCIA DLA DZIECI „NAUKA PRZEZ ZABAWĘ”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostródzie – Dział Profilaktyki Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie prowadzi nabór na bezpłatne zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci.

Miejsce: Świetlica środowiskowa „STACYJKOWO” ul. Słowackiego 13a, Ostróda.

Wiek uczestników: od 5 do 9 roku życia (zajęcia przeznaczone dla mieszkańców miasta Ostróda)

Harmonogram: rozpoczynamy 1.10.2022 r.(sobota), od godz. 9.00 do godz. 12. 00. Łącznie 12 spotkań.

Ilość miejsc ograniczona. Grupa może liczyć nie więcej niż 24 osoby.

Zapisy oraz szczegółowe informacje można uzyskać telefonicznie pod nr. 89 642 97 75

Zadanie realizowane w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 – 2025 dla miasta Ostróda.

Rozmiar czcionki
Kontrast