Zarządzenia Dyrektora MOPS na BIP

 • Zarządzenia

  Zarządzenie Nr 47/2022 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie z dnia 29 września 2022 r. zmieniające Zarządzenie w sprawie ogłoszenia naboru realizatorów na wykonanie zadań w ramach Gminnego Programu…

 • Zarządzenia

  Zarządzenie Nr 46/2022 Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie z dnia 26 września 2022 r. w przedmiocie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Zarządzeniu Nr 43/2022 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej…

 • Zarządzenia

  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostródzie – Dział Profilaktyki Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie ogłosił konkurs. Konkurs dotyczy realizacji w 2022 roku zadań z Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów…

 • Zarządzenia

  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostródzie – Dział Profilaktyki Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie ogłosił konkurs. Konkurs dotyczy realizacji w 2022 roku zadań z Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów…

 • Zarządzenia

  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostródzie – Dział Profilaktyki Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie ogłosił konkurs. Konkurs dotyczy realizacji w 2022 roku zadań z Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów…

Rozmiar czcionki
Kontrast