Zarządzenia Dyrektora MOPS na BIP

  • Zarządzenia

    Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostródzie – Dział Profilaktyki Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie ogłosił konkurs. Konkurs dotyczy realizacji w 2022 roku zadań z Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów…

  • Zarządzenie Nr 36/2022 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie z dnia 19 sierpnia 2022 r.

    w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację w 2022 roku zadań z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Ostróda na lata 2022 – 2025…

Rozmiar czcionki
Kontrast