Zarządzenia

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostródzie – Dział Profilaktyki Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie ogłosił nabór wniosków na realizację zajęć profilaktycznych w placówkach oświatowych i udzielanie pomocy specjalistycznej dla osób dorosłych.

Zadania realizowane w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 r. w trybie umowy zlecenia:

Zarządzenie Nr 10/2022 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie z dnia 4 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia naboru realizatorów na wykonanie zadań w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022 przez osoby fizyczne.

Zarządzenie Nr 11/2022 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie z dnia 4 lutego 2022 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej.

Rozmiar czcionki
Kontrast