Zarządzenia

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostródzie – Dział Profilaktyki Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie ogłosił konkurs.

Konkurs dotyczy realizacji w 2022 roku zadań z Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Ostróda na lata 2022-2025

Zarządzenie Nr 32/2022 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie z dnia 26 lipca 2022 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej i przyjęcia regulaminu postępowania Komisji Konkursowej

Rozmiar czcionki
Kontrast