ZAPROSZENIE NA SEMINARIUM SZKOLENIOWE

            Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostródzie, Dział Profilaktyki Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie informuje, że w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 – 2025, w dniu 14.12.2023 r. odbędzie się seminarium szkoleniowe dla przedstawicieli oświaty szkół podstawowych i średnich oraz  kuratorów sądowych, pn. „Najnowsze tendencje w używaniu substancji psychoaktywnych wśród dzieci i młodzieży”.

Seminarium poprowadzi mgr Marcin Milkowski – psycholog, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień.

            Powszechność sięgania po substancje psychoaktywne wśród młodzieży jest ogromna. Badania dotyczące używania i nadużywania substancji, zarówno polskie jak i światowe, pokazują, że problem używania przez młodzież substancji psychoaktywnych nieustannie rośnie i przybiera nowe postacie. Stawia to przed osobami pracującymi zawodowo z nastolatkami i ich rodzinami szczególne zadania związane z dzieleniem się rzetelną wiedzą, prowadzeniem edukacji prozdrowotnej, jak również z niesieniem pomocy w zakresie radzenia sobie z używaniem i nadużywaniem substancji psychoaktywnych.

W związku z powyższym zachęcamy do współpracy.

Seminarium odbędzie się w budynku przy ulicy Sienkiewicza 15 w Ostródzie, sala 104,
w godzinach 10:00 – 14:00.

            Prosimy o zgłoszenie chęci uczestnictwa w seminarium przedstawicieli Państwa placówki do dnia 8 grudnia 2023 roku drogą telefoniczną pod nr telefonu 89 642 97 88, 89 642 97 75 lub drogą mailową na adres profilaktyka@mops.ostroda.pl

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie
mgr Ewa Zarycińska

Rozmiar czcionki
Kontrast