ZAPROSZENIE NA SEMINARIUM SZKOLENIOWE

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostródzie, Dział Profilaktyki Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie informuje, że w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 – 2025, w dniu 15.12.2023 r. odbędzie się seminarium szkoleniowe pn. „Elementy socjoterapii jako narzędzie w profilaktyce zaburzeń depresyjnych wśród młodzieży szkolnej”.

Seminarium poprowadzi mgr Jakub Chejna – pedagog i socjoterapeuta. Profilaktyk z wieloletnim doświadczeniem, pracujący na co dzień z młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym. Kierownik
w Ośrodku Socjoterapii w Olsztynie. Koordynator zespołów ds. IPET.

            Według Światowej Organizacji Zdrowia, depresja zajmuje IV miejsce w klasyfikacji problemów na świecie. Jak podaje NFZ na depresję w Polsce choruje 1,5 miliona osób.

Depresję kliniczną diagnozuje się u 1% dzieci w wieku przedszkolnym, a w grupie dzieci  w wieku 6-12 lat szacuje się zachorowalność na poziomie 2%. W okresie dojrzewania liczba przypadków zaburzeń depresyjnych wyraźnie wzrasta, osiągając poziom porównywalny z zachorowalnością u dorosłych.

Przejawy depresji w okresie dzieciństwa i młodości są często niedojrzałe, niecharakterystyczne, przypominają przejawy innych stanów i zaburzeń takich jak ADHD czy zaburzenia dojrzewania, a ich rozpoznanie wymaga niekiedy znacznego wysiłku.

W związku z powyższym zachęcamy do udziału w seminarium, które przybliży Państwu tematykę depresji u dzieci i młodzieży i pomoże zrozumieć charakterystykę tego problemu.

            Seminarium odbędzie się w budynku przy ulicy Sienkiewicza 15 w Ostródzie, sala 104,
w godzinach 8:00 – 12:00.

            Prosimy o zgłoszenie chęci uczestnictwa w seminarium przedstawicieli Państwa placówki do dnia 11 grudnia 2023 roku drogą telefoniczną pod nr telefonu 89 642 97 88, 89 642 97 75 lub drogą mailową na adres profilaktyka@mops.ostroda.pl

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Z poważaniem

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie

mgr Ewa Zarycińska

Rozmiar czcionki
Kontrast