ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE REALIZACJI PROGRAMÓW PROFILAKTYCZNYCH

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostródzie – Dział Profilaktyki Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy Domowej ogłasza nabór wniosków na realizowanie programów z zakresu profilaktycznych uzależnień, promocji zdrowia na poziomie uniwersalnym, selektywnym oraz wskazującym, w tym profilaktycznej działalności informacyjnej oraz edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnień behawioralnych w szczególności dla dzieci i młodzieży w szkołach na terenie Miasta Ostróda.

Zadania realizowane w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2024 r.

Szczegółowe warunki zamieszczone na stronie MOPS: www.mops.ostroda.pl, (w zakładce aktualności)  oraz Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie.

Link do ogłoszenie i pobrania dokumentów:

Rozmiar czcionki
Kontrast