ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY PRZEDSTAWICIELI OŚWIATY

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostródzie – Dział Profilaktyki Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
ogłasza nabór wniosków na realizację w placówkach oświatowych zajęć profilaktycznych o charakterze pozalekcyjnym, w tym zajęć psychoedukacyjnych, warsztatów rozwojowych i doskonalenia umiejętności społecznych, kółek zainteresowań.

Zadania realizowane w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 r.

Szczegółowe warunki zamieszczone na stronie MOPS: www.mops.ostroda.pl oraz Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie.

Link do ogłoszenie i pobrania dokumentów:

Zarządzenie Nr 40 – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostródzie – e-bip.org.pl

Rozmiar czcionki
Kontrast