Wzory wniosków o świadczenia dla rodzin (aktualizacja na dzień 16.06.2020 r.) do stosowania na bieżący okres, a także na okres 2020/2021

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostródzie – Dział Świadczeń Rodzinnych
i Alimentacyjnych informuje, iż od dnia 1 lipca 2020 roku można przesyłać drogą elektroniczną :

  • wnioski o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2020/2021,
  • wnioski o zasiłki rodzinne z dodatkami i specjalne zasiłki opiekuńcze na okres zasiłkowy 2020/2021,
  • wnioski o ustalenie prawa do świadczeń dobry start na rok szkolny 2020/2021.
  • podwyższenie kryterium dochodowego do kwoty 900,00 zł na osobę w rodzinie,
  • wprowadzenie tzw. mechanizmu „złotówka za złotówkę” przy ustalaniu uprawnień do świadczeń w przypadku przekroczenia ustawowego kryterium dochodowego

Wnioski w formie papierowej będzie można składać od dnia 1 sierpnia 2020 roku.

UWAGA: Wnioski o świadczenia z funduszu alimentacyjnego i świadczenia rodzinne można składać wyłącznie przy użyciu profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego za pośrednictwem Portalu emp@tia (link do strony: https://wnioski.mpips.gov.pl/ewnioski/index.eup).

Natomiast wnioski o świadczenia dobry start można również składać za pośrednictwem bankowości elektronicznej oraz systemu udostępnianego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (link do strony: https://www.zus.pl/portal/logowanie.npi)

WZORY WNIOSKÓW DOSTĘPNE NA STRONIE
MINISTERSTWA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ:

https://www.gov.pl/web/rodzina/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin-aktualizacja-na-dzien-29052018-r-do-stosowania-takze-na-okres-20182019

ZASADY PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ

Zasady przyznawania świadczeń dobry start nie uległy zmianie – w dalszym ciągu jest to jednorazowe świadczenie w kwocie 300,00 zł wypłacane w związku z rozpoczęciem przez dziecko nauki w nowym roku szkolnym.

Również zasady przyznawania zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami oraz specjalnych zasiłków opiekuńczych nie uległy zmianie – w dalszym ciągu ich przyznanie uzależnione jest od spełnienia określonych wymogów ustawowych, w tym dotyczących kryterium dochodowego. Kryterium dochodowe warunkujące przyznanie w/w świadczeń na okres zasiłkowy rozpoczynający się w dniu 01 listopada 2020 r. w dalszym ciągu wynosi 674,00 zł na osobę w rodzinie lub 764,00 zł na osobę w rodzinie, gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne.Zasady przyznawania świadczeń dobry start nie uległy zmianie – w dalszym ciągu jest to jednorazowe świadczenie w kwocie 300,00 zł wypłacane w związku z rozpoczęciem przez dziecko nauki w nowym roku szkolnym.

UWAGA: Ważne zmiany w przyznawaniu świadczeń z funduszu alimentacyjnego od nowego okresu świadczeniowego rozpoczynającego się w dniu 01.10.2020 r.:

Od nowego okresu świadczeniowego 2020/2021 zmienia się natomiast ustawowe kryterium dochodowe warunkujące przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego, które wynosi 900,00 zł na osobę w rodzinie. Ponadto wprowadzono możliwość przyznawania w/w świadczeń w ramach tzw. mechanizmu złotówka za złotówkę, zgodnie z którym gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę przekroczy kwotę kryterium dochodowego, świadczenia z funduszu alimentacyjnego będą przysługiwały w wysokości różnicy między kwotą świadczenia przysługującą osobie uprawnionej a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny w przeliczeniu na osobę. Jednakże do wypłaty musi pozostawać kwota nie niższa niż 100,00 zł dla danej osoby uprawnionej, gdyż w przeciwnym razie świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują.

Rozmiar czcionki
Kontrast