WSPÓLNIE PRZECIW PRZEMOCY DOMOWEJ!

W dniu dzisiejszym odbyło się spotkanie szkoleniowe z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej pn. „Procedura Niebieskie Karty – zadania oświaty”, którego organizatorem był Dział Profilaktyki Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Miejski Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Ostródzie.

Na szkolenie zaproszono przedstawicieli wszystkich szkół podstawowych oraz średnich z terenu miasta Ostróda.

Szeroko omówiono rolę pracowników oświaty w Procedurze Niebieskie Karty, a także ich możliwości przeciwdziałania przemocy domowej.

Spotkanie było bezpłatne, a poprowadził je Kierownik Działu Profilaktyki Uzależnień
i Przeciwdziałania Przemocy Domowej – Adam Just.

            Dziękujemy za liczny udział i żywą chęć współpracy.

WSPÓLNIE PRZECIW PRZEMOCY DOMOWEJ!

Rozmiar czcionki
Kontrast